botbijlvdmeerlogo

Nieuws

E-bike van de baas, ook iets voor u?

Volgens onderzoek zou 37% van de werknemers met een elektrische fiets naar het werk willen reizen, als ze er een van de baas zouden krijgen. Misschien best een idee, maar hoe zit dat fiscaal? Wat is er momenteel onbelast nog mogelijk?

Tijd is geld.Dagelijks tijdens de spits in de file staan, is ook financieel geen pretje. Het openbaar vervoer laat echter te wensen over en fietsen is alleen op korte afstanden een optie. Bovendien willen we liever niet moe en bezweet op het werk verschijnen.

Onderzoek Univé.Of er nu verzekeringsbelangen spelen of niet, uit hun onderzoek blijkt wel dat een elektrische fiets als een goed alternatief wordt gezien. Als de werkgever een dergelijke fiets zou betalen, is zelfs 37% van de werknemers bereid hiermee naar het werk te gaan. Maar is dit wel mogelijk zonder dat de fiscus direct zijn ‘tol’ eist?

Werkkostenregeling 2016

Uitgangspunt is dat het verstrekken of vergoeden van een fiets tegenwoordig ondergebracht kan worden in de werkkostenregeling. Dat geldt ook voor een elektrische fiets. Dit betekent dat als u de fiets hierin onderbrengt, de werknemer geen belasting betaalt.

Daar is ie weer ...Blijft u dit jaar met alle zaken die u in de werkkostenregeling onderbrengt onder de 1,2% van de loonsom, dan betaalt u ook als werkgever geen belasting. Schiet u over dit bedrag heen (zoals dit bij veel kleine werkgevers het geval kan zijn), dan betaalt u 80% eindheffing over het meerdere.Tip.Maar u kunt er natuurlijk ook gewoon voor kiezen de e-fiets als loon aan te merken en de werknemer voor de belasting te laten opdraaien. Hij heeft er immers ook voordeel bij.

Alternatief: ter beschikking stellen?Als u een fiets of e-bike verstrekt of vergoedt, wordt deze eigendom van de werknemer en is deze dus in beginsel belast. Dat geldt niet als u de fiets ter beschikking stelt. De fiets blijft dan uw eigendom en moet ook weer worden ingeleverd als de dienstbetrekking eindigt. Het nadeel is dat het privégebruik van de fiets weer wel belast is. Dit voordeel wordt gesteld op het aantal privékilometers maal de kostprijs per kilometer. Dit zult u zo goed mogelijk moeten schatten. Dit privévoordeel mag u vervolgens, als u dat wilt, weer onderbrengen in de werkkostenregeling.

Vergoeding woon-werkverkeer

Zoals gezegd, zou 37% van de werknemers bereid zijn met de elektrische fiets naar het werk te komen als de baas deze betaalt. Interessant is dat u dan een belastingvrije vergoeding van € 0,19/km mag betalen als het een fiets van de werknemer betreft. Gebruikt de werknemer dus zijn eigen fiets of een fiets die u heeft vergoed of verstrekt, dan is een belastingvrije vergoeding mogelijk. Heeft u echter een fiets ter beschikking gesteld, dan is een onbelaste vergoeding niet mogelijk.

Aanverwante zaken?Als u aanverwante zaken vergoedt, zoals een verzekering of reparatiekosten, is dit ook belast als het een fiets van de werknemer betreft. Dat geldt ook als de elektrische fiets op de zaak kan worden opgeladen. Desgewenst kunt u ook deze zaken onderbrengen in de werkkostenregeling. Voor een ter beschikking gestelde fiets is een en ander belastingvrij, want de fiets is immers uw eigendom. Een uitzondering vormt een regenpak, dit is ook belast bij een ter beschikking gestelde fiets. Ook nu kunt u ervoor kiezen dit in de werkkostenregeling onder te brengen. Laadt uw werknemer een ter beschikking gestelde fiets thuis op, dan kunt u hem deze kosten onbelast vergoeden.

Een fiets of elektrische fiets is in beginsel belast, maar kunt u onderbrengen in de werkkostenregeling. Dit geldt ook voor aanverwante zaken zoals een reparatiekit, verzekering, maar geen regenpak! Alternatief is als u een fiets ter beschikking stelt, dan blijft deze onbelast. U moet dan wel het privégebruik als loon zien.

Urencriterium

Urenstaat achteraf even opmaken, een probleem?

Als u voor een aantal ondernemersfaciliteiten in aanmerking wilt komen, moet u voldoende uren in uw bedrijf werken. U kunt dat bewijzen aan de hand van een urenstaat. Maar mag u die ook achteraf opstellen? Wat vond de rechter?

 


1.225-ureneis.Als ondernemer in de inkomstenbelasting, zoals eenmanszaken, maatschappen en Vof’s, heeft u recht op een aantal specifieke fiscale voordelen. Daarvoor geldt dat u minstens 1.225 uren per jaar in uw bedrijf actief moet zijn en dat dit meer dan de helft van al uw gewerkte uren is. Deze laatste eis geldt overigens niet voor starters. U kunt het aantal gewerkte uren aannemelijk maken met een zogenaamde urenstaat, waarin u bijhoudt waarmee u bezig bent en hoeveel uren hiermee gemoeid zijn.

Welke fiscale faciliteiten?

Dat u minstens 1.225 uren in uw bedrijf werkzaam bent, het zogenaamde urencriterium, geldt voor de zelfstandigenaftrek, de oudedagsreserve, de meewerkaftrek en de speur- en ontwikkelingsaftrek. Deze faciliteiten mist u dus bij onvoldoende uren. Probeer dit te voorkomen, want alleen al de zelfstandigenaftrek levert € 7.280,- aan aftrek op.

Urenstaat achteraf?Het bijhouden van een urenstaat is een nauwkeurig, tijdrovend en vervelend karwei. Veel van uw collega’s gokken het er dan ook maar op dat de inspecteur aanneemt dat men genoeg tijd in het bedrijf actief is. Gaat die echter vragen stellen, wat met name bij twijfelgevallen gebeurt, dan probeert men alsnog achteraf een urenstaat in elkaar te draaien. De rechter heeft onlangs duidelijk gemaakt of dit wel kan.

Pianohersteller ontstemd

In het berechte geval ging het om een pianohersteller die diende aan te tonen dat hij ten minste 1.225 uren in zijn bedrijf werkte. Daarvoor bediende hij zich van een achteraf opgestelde urenstaat, waarin hij uitkwam op 1.480 uren. Daarvan waren er slechts 216 declarabel. Voor de resterende uren handelde het zich om onderzoekswerkzaamheden. Het Hof accepteerde de urenstaat echter niet. Volgens de rechters is een achteraf opgestelde urenstaat weliswaar mogelijk, maar was deze in dit geval te globaal, niet gespecificeerd en te algemeen van aard. De fiscus werd dan ook in het gelijk gesteld, Gerechtshof Den Haag, 22.04.2016(GHDHA:2016:1105).

Wanneer moet u opletten?

Het mag met een ‘maar’.Het belang van de uitspraak is gelegen in het feit dat een urenstaat ook achteraf mag worden samengesteld. Dit is echter een minder veilige optie dan het dagelijks bijhouden van uw uren, zo blijkt. Logisch ook, want dan moet u zich al uw activiteiten soms jaren later zien te herinneren. De achteraf opgestelde urenstaat was in dit geval dan ook te globaal, te weinig gespecificeerd en te algemeen.

Verstandiger.Wilt u dit voorkomen, dan moet u wel dagelijks of hooguit wekelijks uw activiteiten bijhouden. Of u die direct in klad of pas achteraf in een urenstaat verwerkt, is minder van belang.

Slimmer.Rond uw uren niet teveel af op hele uren, want dat is ongeloofwaardig. Hetzelfde geldt als u bijv. vermeldt dagelijks één uur met uw administratie, schoonmaken of de telefoon bezig te zijn. Heeft u dus veel onrendabele uren of moet u veel uren maken om een kleine omzet binnen te halen, dan kunt u vragen verwachten. Hetzelfde geldt als voor de hand ligt dat u moeilijk aan het urencriterium kunt voldoen omdat u ernaast ook nog een drukke baan of jonge kinderen heeft.

 

Laatste Nieuws

Urencriterium 2020
maandag 18 mei 2020
Versoepeling fiscale urencriterium Door corona is het fiscale urencriterium van minimaal 1.225 uur per jaar aanzienlijk versoepeld. Hoe ziet dat... Lees verder...

 

 

LogoRB Vlak Erkend RB Kantoor RGB