botbijlvdmeerlogo

Nieuws

Buiten de deur eten en drinken?

Met klanten, relaties, personeelsleden, de klantmanager van de bank of uw adviseur gaat u natuurlijk ook wel eens buiten de deur een vorkje prikken, een bakkie doen of naborrelen na een goede deal. Hoe gaat u daar fiscaal mee om?

Buiten de deur zakelijk consumeren

Voor de inkomstenbelasting (IB) en de btw gelden specifieke regels voor de aftrek van eten en drinken die genuttigd worden buiten de deur. Hoe zit de vork dan in de steel?

Eten en drinken voor uzelf. Eten en drinken dat u voor uzelf nuttigt buiten de deur, waar geen zakelijk belang tegenover staat, zijn privékosten. Deze kosten zijn niet aftrekbaar van uw winst. Ook mag u hier niet de btw in aftrek nemen.

Zakelijk belang? De kosten voor eten en drinken dat u zakelijk onderweg nuttigt in een horecagelegenheid zijn voor 80% aftrekbaar. U heeft de mogelijkheid om 100% van de kosten in aftrek te brengen, maar dan moet u wel € 4.500,- (2018) bij uw winst tellen. Dit is alleen interessant als het totaal aan beperkt aftrekbare kosten op jaarbasis (2018) meer dan € 22.500,- bedraagt.

En de btw? De btw op eten en drinken dat u nuttigt is niet aftrekbaar. Tip.  De niet-aftrekbare btw mag u wel opvoeren als kosten indien er sprake is van een zakelijk belang.

Eten en drinken van uw personeel

Kostenaftrek. De kosten van zakelijk eten en drinken met personeel zijn beperkt aftrekbaar van de winst. Denk hierbij aan een etentje met zakenrelaties. Deze kosten van eten en drinken zijn slechts voor 80% aftrekbaar. U heeft de mogelijkheid om 100% van de kosten in aftrek te brengen, maar dan moet u wel € 4.500,- (2018) bij uw winst tellen. Dit is alleen interessant als het totaal aan beperkt aftrekbare kosten op jaarbasis (2018) meer dan € 22.500,- bedraagt.

Btw-aftrek. De btw op eten en drinken dat uw personeel nuttigt in een horecagelegenheid is niet aftrekbaar. Doordat de btw op horecabestedingen sowieso niet voor aftrek in aanmerking komt, tellen deze kosten niet mee voor de aftrekbeperking (BUA) op personeelsvoorzieningen. Tip.  De niet-aftrekbare btw mag u wel opvoeren als kosten als er sprake is van een zakelijk belang.

Eten en drinken voor en met relaties

Kostenaftrek. Uitgaven voor eten en drinken die u doet in een horecagelegenheid met het oog op zakelijke belangen zijn beperkt aftrekbaar van de winst. Dus ook als u met uw zakenrelatie een hapje en drankje nuttigt buiten de deur.

Slechts voor 80% aftrekbaar. U heeft de mogelijkheid om 100% van de kosten in aftrek te brengen, maar dan moet u wel € 4.500,- (2018) bij uw winst tellen. Dit is alleen interessant als het totaal aan beperkt aftrekbare kosten op jaarbasis (2018) meer dan € 22.500,- bedraagt.

Let op 1. Het zakelijk karakter moet u wel kunnen aantonen. Dit kunt u aannemelijk maken door op de bon/factuur te zetten met wie u heeft gegeten (naam en bedrijfsnaam) en wat de reden van het etentje is geweest.

Let op 2. De kosten moeten wel in verhouding staan tot het nut dat die kosten hebben voor uw bedrijf. Buitensporige kosten zullen bij een controle meteen de argwaan bij de controleurs oproepen. U moet de zakelijkheid ervan aantonen.

Let op 3. Btw die u betaalt voor een zakelijk hapje en drankje buiten de deur is nooit aftrekbaar. Deze kosten tellen niet mee voor de aftrekbeperking (BUA) op relatiegeschenken.

Het zakelijk belang van gemaakte kosten buiten de deur (eten en drinken) moet in verhouding staan tot het nut dat u daarmee beoogt. U moet dat aantonen. Noteer op de bon (op naam van uw zaak gesteld!) met wie dat was en waarom. De btw hierop is nooit aftrekbaar! Die btw mag u weer wel als kosten aftrekken.

Wat verstaat de fiscus onder ‘werkkleding’?

 

Kleding is voor u als ondernemer alleen fiscaal aftrekbaar als er sprake is van ‘werkkleding’. Een gereformeerde predikant haalde onlangs hierover bakzeil bij de rechter. Wat kunt u hiervan leren? Hoe voorkomt u discussie met de fiscus?

Wat speelde er? In deze zaak voor de Rechtbank Gelderland, 22.11.2017 (RBGEL:2017:6029) , ging het om een predikant die voor de uitoefening van zijn werkzaamheden een jacquet had aangeschaft. De aankoopkosten van € 350,- wil de predikant fiscaal in aftrek brengen op zijn winst uit onderneming. De Belastingdienst staat dit echter niet toe. Uiteindelijk komt de zaak voor de rechter.

Criteria voor werkkleding

De kosten van werkkleding/bedrijfskleding voor uzelf kunnen alleen als fiscale aftrekpost worden opgevoerd als de kleding:

  • uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens de werkzaamheden te worden gedragen; of
  • zulke uiterlijke kenmerken heeft dat daaruit blijkt dat de kleding uitsluitend tijdens de werkzaamheden gedragen kan worden.

Uniform, e.d. Wanneer is er nu sprake van kleding die uitsluitend geschikt is om tijdens de bedrijfswerkzaamheden te worden gedragen? Denk hierbij aan een uniform, overall of kleding op basis van de Arbeidsomstandighedenwet, zoals veiligheidsschoenen of een veiligheidszaagbroek. Voor dergelijke kleding staat ondubbelzinnig vast dat er sprake is van werkkleding. De kosten hiervan kunt u aftrekken van uw winst.

Reclame. Hetzelfde geldt voor kledingstukken met zulke uiterlijke kenmerken dat u deze alleen tijdens uw werk kunt dragen. Denk hierbij aan een bedrijfslogo dat op de kleding is aangebracht. Dit logo moet wel voldoende groot zijn (in totaal 70 cm2 ) om effect te hebben. Let op. U kunt dus niet volstaan met een minimale reclame-uiting.

Terug naar onze predikant

Ook privé te dragen. Het jacquet van de predikant heeft geen specifieke uiterlijke kenmerken die verwijzen naar zijn ondernemerschap. Daarom hoefde door de rechter alleen beoordeeld te worden of deze kleding nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te worden gedragen. U zult begrijpen dat dit voor de rechter geen lastige zaak was. Een jacquet wordt weliswaar tegenwoordig niet vaak meer gedragen, maar toch nog weleens gezien op huwelijksfeesten, begrafenissen of andere formele gebeurtenissen. Dit kostuum kan dus ook privé worden gedragen. Het feit dat de predikant het jacquet hiervoor niet gebruikt, doet niet ter zake. Er moet namelijk gekeken worden naar de objectieve kenmerken van het jacquet zelf. Er is in dit geval volgens de rechter duidelijk geen sprake van werkkleding. De aankoopkosten van het jacquet zijn dus niet aftrekbaar.

Werkkleding voor uw werknemers

Ter beschikking stellen. Onder de werkkostenregeling is er een verschil in vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen. Alleen als u werkkleding aan uw werknemers ter beschikking stelt, kan dit onbelast en komt dit dus ook niet ten laste van de vrije ruimte (1,2% van de loonsom). Dit is het bedrag dat u jaarlijks onbelast aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan uw werknemers mag uitgeven.

Vergoeden of verstrekken. Als u werkkleding vergoedt of verstrekt, kunt u belastingheffing bij uw werknemer voorkomen door de vergoeding/verstrekking onder te brengen in de vrije ruimte. Heeft u niet voldoende vrije ruimte, dan betaalt u over het meerdere 80% eindheffing.

Kleding die u ook privé kunt dragen, wordt fiscaal niet als werkkleding aangemerkt. Om de fiscale aftrek veilig te stellen, is dan een bedrijfslogo van tenminste 70 cm2 op ieder afzonderlijk kledingstuk noodzakelijk.

Laatste Nieuws

Uitstel van belastingbetaling weer verlengd ...
woensdag 20 januari 2021
  Op 09.12.2020 maakte het kabinet wederom een nieuw steunpakket bekend. Een onderdeel hieruit betrof het bijzonder uitstel van... Lees verder...

 

 

LogoRB Vlak Erkend RB Kantoor RGB