Skip to main content

Uitstel van belastingbetaling weer verlengd ...

 

Op 09.12.2020 maakte het kabinet wederom een nieuw steunpakket bekend. Een onderdeel hieruit betrof het bijzonder uitstel van belastingbetaling. Deze is wederom verlengd. Wat is er gewijzigd ten opzichte van de vorige aanpassing?

Verlengd. Het kabinet heeft op 9 december 2020 bekendgemaakt dat de termijn voor het aanvragen en het verlengen van bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden wederom wordt verlengd tot en met 31 maart 2021. Dit was eerst 31 december 2020.

Wat betekent dit voor u?

Heeft u als bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis, dan heeft u dus nog tot en met 31 maart 2021 de tijd om voor de eerste keer bijzonder uitstel van belastingschulden aan te vragen of een reeds eerder verleend uitstel te verlengen.

Reeds verlengd bijzonder uitstel? Heeft u in 2020 al verlenging gekregen, dan geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021. Tip. U hoeft de al toegekende verlenging niet opnieuw te verlengen. U krijgt een betalingsregeling van 36 maanden vanaf 1 juli 2021 voor de schulden waarvoor u bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen. Dit betreft:

  • de eventuele belastingschulden van voor de coronacrisis; en
  • de belastingschulden die betaald hadden moeten zijn van 12 maart 2020 tot en met 31 maart 2021.

Welke aanslag in de betalingsregeling?

Aangiftebelasting. Omzetbelasting/loonheffing:

  • waarvan voor of op 31 maart 2021 de naheffingsaanslag betaald had moeten zijn; of
  • waarvan voor of op 31 maart 2021 de uiterlijke termijn voor voldoening of afdracht eindigt.

Aanslagbelasting. Inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet en vennootschapsbelasting: indien de aanslag uiterlijk betaald had moeten zijn voor of op 31 maart 2021. Let op. Vanaf 1 april 2021 moet u nieuw opkomende verplichtingen betalen. Doet u dit niet, dan komt u niet in aanmerking voor de betalingsregeling van 36 maanden.

U had uitstel, maar nog niet verlengd?  Heeft of had u bijzonder uitstel van betaling voor de periode van drie maanden, dan moet u na afloop van het bijzonder uitstel de belastingschulden van voor de coronacrisis en de nieuw opkomende verplichtingen betalen. U krijgt alleen een betalingsregeling van 36 maanden vanaf 1 juli 2021 voor de belastingschulden waarvoor bijzonder uitstel is verleend en die betaald hadden moeten zijn tussen 12 maart 2020 en de datum dat het uitstel eindigt.

Uitstel aangevraagd na 1 oktober 2020?  Dan loopt dit uitstel tot 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 moet u nieuw opkomende verplichtingen betalen, zoals de omzetbelasting van het vierde kwartaal 2020 die op 31 januari 2021 betaald moet zijn. Daarbij krijgt u alleen een betalingsregeling van 36 maanden vanaf 1 juli 2021 voor belastingschulden (die opgenomen zijn in het bijzonder uitstel) die betaald hadden moeten zijn in de periode van 12 maart 2020 t/m 31 december 2020. Voor eventuele belastingschulden van voor de coronacrisis krijgt u geen betalingsregeling. Tip.  U kunt nog verlengen tot en met 31 maart 2021. Hierdoor worden belastingschulden die uiterlijk 31 maart 2021 betaald moeten zijn en eventuele belastingenschulden van voor de coronacrisis meegenomen in de betalingsregeling van 36 maanden.

U heeft nog geen uitstel? Heeft u nog geen uitstel aangevraagd en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis, dan kunt u uitstel van betaling krijgen tot 1 april 2021. Tip.  Voor de inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraagt u in één keer uitstel van betaling aan. Dit kan zodra u een aanslag van de voornoemde belastingen heeft ontvangen.

De termijn voor het aanvragen en het verlengen van bijzonder uitstel van betaling belastingschulden is verlengd tot en met 31.03.2021. Dit was eerst 31.12.2020. Voor de inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraagt u in één keer uitstel van betaling aan.

Vragen of advies nodig?

Heeft u vragen over uw administratie of belasting? Of heeft u fiscale en financiële advies nodig? Neem dan contact met ons op.