botbijlvdmeerlogo

Nieuws

Voorlopige aanslag 2018, loop niet tegen boete aan ...

 

Het lijkt logisch om de voorlopige aanslag inkomstenbelasting te verlagen als u deze te hoog vindt of als u die voorschotten liever elders aan wilt besteden. U denkt dit dan op het einde van het boekjaar weer recht te trekken. Maar werkt dat ook zo?

Voorschot. Ondernemers hebben in het begin van dit jaar de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2018 ontvangen. De Belastingdienst neemt op deze manier een voorschot op de door u te betalen inkomstenbelasting 2018. Het exacte bedrag wat u over 2018 moet betalen wordt immers pas bekend als u de aangifte voor 2018 indient. Nu heeft u de mogelijkheid om de voorlopige aanslag 2018 in termijnen te betalen. Wat nu als u die maandelijkse voorschotten te hoog vindt? Kunt u dan zomaar de voorlopige aanslag verlagen of hoe werkt dat?

Hoe voorlopige aanslag vastgesteld?

De voorlopige aanslag is gebaseerd op uw aangifte van voorgaande jaren. Via deze gegevens maakt de Belastingdienst een schatting van uw winst over 2018 en weet deze zo wat u bijvoorbeeld jaarlijks kwijt bent aan hypotheeklasten en of u al dan niet uitgaven heeft aan ziektekosten, etc.

Te hoog of te laag? Het kan natuurlijk gebeuren dat de bedragen voor het jaar 2018 geheel anders zijn, waardoor uw voorlopige aanslag te hoog of te laag uitvalt. Als dit het geval is, kunt u op eigen verzoek uw voorlopige aanslag bijstellen. Tip. Dit doet u op https://mijn.belastingdienst.nl/GTService/inloggenMetDigiD.htm Via ‘Formulieren’ kunt u bij ‘Inkomstenbelasting 2018’ ‘Een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanvragen of wijzigen’

Het digitale formulier leidt u door diverse vragen die de Belastingdienst nodig heeft voor een correcte aanslag. Zo geeft u aan wat uw verwachte winst is, uw verwachte uitgaven zoals hypotheekrente, giften, enz. Op basis van deze gegevens legt de fiscus u een nieuwe voorlopige aanslag op, die meer overeenkomt met de werkelijkheid.

Welke werkelijkheid? De informatie die u verstrekt bij de wijziging of aanvraag van een voorlopige aanslag moet wel zo veel mogelijk aansluiten bij de werkelijkheid. Let op.Indien u opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt, om zo bijvoorbeeld minder belasting hoeven te betalen, loopt u het risico op een vergrijpboete. Tip. Zorg voor een goede onderbouwing van de gegevens die u invult bij ‘Een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanvragen of wijzigen’.

Vergrijpboete

Vanaf 1 januari 2014 wordt op het opzettelijk onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens en inlichtingen in het kader van de voorlopige aanslagregeling en bij herziening een vergrijpboete gesteld. Als de Belastingdienst kan bewijzen dat u opzettelijk onjuiste gegevens heeft verstrekt, dan kan deze u een vergrijpboete opleggen. Dat is max. 100% van het bedrag dat u ten onrechte heeft teruggekregen of dat u ten onrechte niet heeft betaald en kan uiterlijk vijf jaar na de onjuiste of onvolledige aanvraag of wijziging voorlopige aanslag inkomstenbelasting worden opgelegd. Tip. U kunt alleen een vergrijpboete krijgen als u zelf onjuiste gegevens verstrekt bij ‘Een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanvragen of wijzigen’. Krijgt u van de Belastingdienst een onjuiste voorlopige aanslag, dan krijgt u geen boete.

Belastingrente? Een te lage opgelegde voorlopige aanslag kan leiden tot 4% belastingrente. Tip. Voorkom dit door voor het jaar 2018 aangifte te doen voor 1 mei 2019 of om vóór 1 mei 2019 een ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2018’ in te dienen.

2017. Blijkt uw voorlopige aanslag 2017 te laag, dien dan zo snel mogelijk uw belastingaangifte in.

Alleen als u zelf opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt, om zo bijvoorbeeld minder belasting te hoeven betalen, loopt u het risico op een vergrijpboete. Bovendien kan een te lage opgelegde voorlopige aanslag leiden tot 4% belastingrente. Blijkt uw voorlopige aanslag 2017 te laag, dien dan zo snel mogelijk uw aangifte in.

Bitcoins in box 3

 

Bitcoins zijn volop in de actualiteit. Zeker door de koersexplosies. Wat speelt er bij de aangifte inkomstenbelasting, die u binnenkort moet gaan doen, bij het opgeven van bitcoins en andere soortgelijke cryptocurrencies?

Cryptocurrencies

Box 3. Uw bezit aan bitcoins (en andere cryptocurrencies, zoals de Ethereum en de Litecoin) moet u in uw aangifte inkomstenbelasting in box 3 verantwoorden als ‘overige bezittingen’.

Vrijstelling. Natuurlijk bestaat er wel recht op de gebruikelijke vrijstelling in box 3 van € 25.000,- per persoon (in 2018: € 30.000,- per persoon), maar voor de rest is het ‘gewoon braaf aftikken’!

Forfaitair rendement. Afhankelijk van de omvang van het vermogen ligt het tarief tussen de 0,86 en 1,61%. In plaats van het ‘oude vertrouwde’ forfaitaire rendement van 4% geldt er per 1 januari 2017 een gedifferentieerd forfaitair rendement. Hierover betaalt u 30% belasting. Deze regeling ziet er voor het jaar 2017 als volgt uit:

Schijf Vermogen in box 3 Forfaitair rendement
0 € 25.000,- (p.p.) heffingsvrij 0%
1 vermogen € 25.000,- tot € 100.000,- 2,87%
2 vermogen € 100.000,- tot € 1.000.000,- 4,60%
3 vermogen boven € 1.000.000,- 5,39%

Tip. Er bestaat een bijzondere vrijstelling voor contant geld en vergelijkbare vermogensrechten. Denk aan cadeaubonnen en elektronisch geld. Deze vrijstelling bedraagt € 522,- per persoon, voor fiscale partners geldt het dubbele bedrag (€ 1.044,-). Zeker is het niet, maar het is goed verdedigbaar dat ook cryptocurrencies in deze (bescheiden) vrijstelling delen. Toch meegenomen!

Peildatum

Koers op 1 januari. In uw aangifte inkomstenbelasting moet de waarde van de in het bezit zijnde cryptocurrencies aangegeven worden op basis van de koers op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet (de peildatum dus).

  • In uw komende aangifte inkomstenbelasting is dat dus de koers op 1 januari 2017. En die bedroeg toen ongeveer € 900,-. Feitelijk blijft daarmee de recente koersexplosie onbelast.
  • Crasht de bitcoin in de loop van 2018, dan tikt u ook inkomstenbelasting af op basis van de koers van 1 januari 2018.
  • Wie pas voor het eerst in 2017 cryptocurrencies heeft gekocht, hoeft deze dus niet in zijn belastingaangifte over 2017 op te geven.

Op tijd te gelde gemaakt en omgezet. Bijvoorbeeld inboedel, auto en boot, maar ook sieraden, dure cognac en dito champagne, zijn allemaal vrijgesteld in box 3. Dat geldt ook voor een eigen woning, die valt immers in box 1. Wie tijdig - voor de peildatum - zijn bitcoins te gelde heeft gemaakt en omgezet in de genoemde producten, ontspringt dus de fiscale dans in box 3.

Belastingcontrole

Melden aan de Belastingdienst? Banken moeten verplicht uw banksaldo melden (resigneren) aan de Belastingdienst. Hoe de Belastingdienst uw bezit aan bitcoins gaat controleren, wil men nog niet zeggen (om ‘de mensen niet wijzer te maken’). Men zal er ongetwijfeld wat op gaan vinden.

En besef: op internet bestaan er geen geheimen. Uw bitcoin-code kunt u ook printen op een stukje papier. Of dat werkt of niet: niet aangeven blijft strafbaar!

Uw bezit aan bitcoins (en andere cryptocurrencies) moet u in uw aangifte inkomstenbelasting in box 3 verantwoorden als ‘overige bezittingen’. In uw komende aangifte is dat dus de koers op 1 januari 2017 en die bedroeg toen ongeveer € 900,-. De recente koersexplosie blijft voor de aangifte 2017 onbelast.

Laatste Nieuws

Voorlopige aanslag 2018, loop niet tegen boete aan ...
maandag 07 mei 2018
  Het lijkt logisch om de voorlopige aanslag inkomstenbelasting te verlagen als u deze te hoog vindt of als u die voorschotten liever elders aan... Lees verder...

 

 

RB logo