botbijlvdmeerlogo

Nieuws

Kleine ondernemersregeling

De nieuwe KOR, welke omzet telt mee?

Als uw omzet in 2020 lager dan € 20.000 is, dan kunt u kiezen voor de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR). Maar niet alle omzet telt mee. Soms kunt u dus ook meedoen als uw omzet hoger is. Hoe zit dat precies?
 

Nieuwe KOR

Regeling. De kleineondernemersregeling (KOR) levert menig ondernemer in de btw een leuk voordeeltje op. Vanaf 1 januari 2020 kan de nieuwe KOR echter alleen nog worden toegepast door ondernemers met een omzet tot € 20.000. Deze omzetdrempel verdient nadere aandacht, want niet alle omzet telt mee. In grote lijnen telt de omzet waarover u btw in rekening brengt wel mee en telt de omzet waarover u geen btw in rekening brengt niet mee, maar natuurlijk zijn er uitzonderingen.

Vrijstelling. Btw-vrijgestelde omzet telt niet mee. Als u bijvoorbeeld medische diensten verricht (vrijgesteld) en daarnaast voedingssupplementen levert (belast), dan hoeft u de omzet medische diensten niet mee te tellen. Let op. Sommige btw-vrijgestelde omzet telt wel mee. Lees verder.

Verkoop bedrijfsmiddelen. Als u bedrijfsmiddelen verkoopt die u in de onderneming heeft gebruikt, dan telt de omzet uit deze verkoop niet mee. Het gaat dan om roerende en onroerende zaken die op de balans stonden. Het maakt niet uit of de levering btw-belast of btw-vrijgesteld was.

Diensten over de grens. Diensten die u aan ondernemers in andere EU-landen of daarbuiten verricht, zijn (meestal) niet belast in Nederland. Is de btw verlegd naar de afnemer? De prestatie is dan niet in Nederland belast(baar) en telt daardoor niet mee voor de omzetdrempel.

Elektronische diensten. Verricht u elektronische diensten aan particulieren, dan telt de omzet niet mee als u geen Nederlandse btw in rekening hoeft te brengen. Dat geldt voor particulieren binnen (als deze omzet hoger is dan € 10.000) en buiten de EU (als u MOSS-aangifte moet doen).

Afstandsverkopen/installatieleveringen. Als u goederen verkoopt aan particulieren in andere EU-landen, moet u boven bepaalde omzetten buitenlandse btw berekenen. Ook als u installatieleveringen buiten Nederland verricht, is de levering belast(baar) in het land van installatie. Die omzet telt dan niet (meer) mee voor de omzetdrempel.

Deze omzet telt wel mee

Btw-verlegd in Nederland. Als u in Nederland btw-verlegde omzet heeft, bijv. in de bouw- of schoonmaaksector of bij levering van bepaalde elektronica, dan telt de omzet wel mee.

Onroerende zaken. Omzet uit levering en verhuur van onroerende zaken tellen wel mee voor de omzetdrempel. Ook btw-vrijgestelde omzet telt dus mee! Alleen als een onroerende zaak wordt geleverd die in de onderneming als bedrijfsmiddel is gebruikt, telt de omzet niet mee. Let op. Verhuurt u onroerende zaken btw-belast, dan mag u niet deelnemen aan de nieuwe KOR.

Financiële en verzekeringsdiensten. Diensten die onder de financiële of verzekeringsvrijstelling vallen, tellen wel mee. Dat geldt dus ook voor rente op uitstaande leningen.

0% btw. Leveringen en diensten met 0% btw, zoals leveringen aan EU-ondernemers en export van goederen buiten de EU, tellen wel mee. Ook leveringen aan internationale organisaties met een ‘vrijstellingsverklaring’ tellen mee.

Kijk niet alleen naar de omzet in uw jaarverslag of in uw btw-aangifte om te beoordelen of u de nieuwe KOR mag toepassen. Download als hulp onze rekentools. Let op de uitzonderingen. Met ons beslismodel ziet u in eerste aanleg of u in aanmerking komt.

Auto van de zaak

Bijtelling elektrische auto fors hoger, wat kunt u doen?

Elektrische auto’s worden vanaf volgend jaar fors duurder in de bijtelling. Die bijtelling loopt de komende jaren nog verder op. Wat betekent dat als u nu van plan bent een elektrische auto te kopen en wat scheelt dat in uw portemonnee?

Wat speelt er? Elektrische auto’s hebben fiscaal hun beste tijd gehad. De bestuurder ervan wordt voor wat de belastingen betreft nog steeds in de watten gelegd, maar de voordelen worden de komende jaren wel kleiner. Wat betekent dat concreet en is het verstandig nu een elektrische auto te kopen als u dat toch al op korte termijn van plan was?

Bijtelling elektrische auto

Voor het privégebruik van een ter beschikking staande auto, heeft u met de bekende bijtelling te maken. De bijtelling bedraagt voor een elektrische auto thans 4% tot een cataloguswaarde van € 50.000 en 22% over het meerdere. De bijtelling moet bij de winst worden geteld, waarover u vervolgens belasting betaalt. U ontkomt alleen aan de bijtelling als u kunt bewijzen dat u de auto niet meer dan 500 km privé heeft gebruikt.

Klimaatakkoord. Zoals bekend heeft het kabinet onlangs het Klimaatakkoord gesloten. Een van de onderdelen hiervan betreft de bijtelling voor elektrische auto’s. Die gaat vanaf 2020 omhoog volgens onderstaand schema, totdat vanaf 2026 voor elektrische auto’s dezelfde bijtelling geldt als voor niet-elektrische auto’s.

Jaar Bijtelling Max. cat. prijs
2019 4% € 50.000
2020 8% € 45.000
2021 12% € 40.000
2022-2024 16% € 40.000
2025 17% € 40.000
2026 e.v. 22% -

Bijtelling toch vijf jaar vast? De getoonde bijtelling staat in beginsel voor vijf jaar vast. Na deze periode krijgt de auto de bijtelling die geldt volgens de dan heersende regels. Dit betekent dat u maximaal vijf jaar van de lage bijtelling kunt genieten, ervan uitgaande dat u de auto niet voor die tijd verkoopt. Gebeurt dit toch, dan gaat de lagere bijtelling over op de nieuwe eigenaar.

Wat scheelt dat nu?

Stel dat u nu een nieuwe elektrische auto aanschaft van € 60.000. De bijtelling bedraagt dan 4% x € 50.000 + 22% x 10.000 = € 2.000 + € 2.200 = € 4.200. Schaft u dezelfde auto in 2020 aan, dan is de bijtelling 8% x € 45.000 + 22% x € 15.000 = € 3.600 + € 3.300 = € 6.900.

Verschil. Gerekend over de maximale periode van vijf jaar is dat dus een verschil in bijtelling van € 2.700 x 5 = € 13.500. Bij een belastingtarief van bijv. 40% scheelt dit dus netto € 5.400 in uw portemonnee, oftewel: ruim € 1.000 per jaar!

Overige wijzigingen? De fiscale behandeling van e-auto’s gaat ook op andere gebieden veranderen, maar nog niet direct. Zo betaalt u thans geen bpm bij aanschaf van een elektrische auto, maar vanaf 2025 wel, al blijft dit beperkt tot € 360. Ook betaalt u nu geen motorrijtuigenbelasting (mrb) voor elektrische auto’s. Dit blijft tot 2025, daarna gaat u 25% van het rijksdeel van de mrb betalen.

MIA onzeker

Als u in 2019 nog een e-auto aanschaft, heeft u recht op de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit is een extra aftrek op de winst van 27% tot een maximale cataloguswaarde van € 40.000. Of deze aftrek ook volgend jaar nog voor elektrische auto’s is weggelegd, is nog onzeker.

Was u al van plan om op korte termijn een elektrische auto aan te schaffen, doe dit dan nog dit jaar. Het scheelt u in ieder geval 4% extra bijtelling ten opzichte van volgend jaar en nog veel meer als u langer wacht.

Laatste Nieuws

Kleine ondernemersregeling
donderdag 10 oktober 2019
De nieuwe KOR, welke omzet telt mee? Als uw omzet in 2020 lager dan € 20.000 is, dan kunt u kiezen voor de nieuwe kleineondernemersregeling... Lees verder...

 

 

LogoRB Vlak Erkend RB Kantoor RGB