botbijlvdmeerlogo

Nieuws

VERVOER

Wat met de fiets van de ondernemer?

Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels voor de ‘fiets van de zaak’. Ook voor de ondernemer die zelf een fiets van de zaak gebruikt. Fietst u mee?
 
Eenmanszaak, Vof, etc. Dit artikel gaat over ondernemers die inkomstenbelasting over hun winst betalen, zoals bij een eenmanszaak, Vof of maatschap. Voor elke kilometer die u zakelijk met uw privéfiets aflegt, mag u € 0,19 als kosten aftrekken. Als u de fiets minstens 10% zakelijk gebruikt, mag u de fiets zelfs als ondernemingsvermogen aanmerken. Het woon-werkverkeer ziet de fiscus ook als zakelijk (niet voor de btw).

Kostenaftrek en investeringsaftrek. De kosten van een zakelijke fiets komen in aftrek op de belaste winst. Denk aan de kosten van afschrijving, verzekering, reparaties en stallingskosten. Tip. Als de fiets meer dan € 450 kost, heeft u recht op investeringsaftrek. Uw totaal aan investeringen moet dan minimaal € 2.300 en maximaal € 318.449 (cijfers 2019) bedragen. Deze extra belastingaftrek bedraagt maximaal 28%.

Nieuw vanaf 2020: waardering privégebruik. Gebruikt u de fiets bijv. voor 20% privé, dan is 20% van de kosten niet aftrekbaar. U hoeft geen kilometeradministratie bij te houden zoals voor een auto. Een reële schatting is voldoende. Vanaf 2020 is dit anders en wordt het privégebruik fiscaal gesteld op 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets, ongeacht het werkelijke privégebruik. Dit geldt zowel voor ondernemers als voor werknemers en dga’s. Tip. Deze regeling geldt voor alle soorten fietsen, ook voor e-bikes en zelfs voor speed pedelecs!

Btw? De btw die u betaalt bij aanschaf en bijv. op reparaties, is aftrekbaar als u zelf ook btw-belaste prestaties levert. U moet ook nu een correctie aanbrengen voor het privégebruik van de fiets. Gebruikt u de fiets bijv. 20% privé, dan is ook 20% van alle met de fiets samenhangende btw niet aftrekbaar. U verrekent dit in de laatste aangifte van het jaar. 

Fietst u ook zakelijk (incl. woon-werkverkeer), overweeg dan de fiets via uw zaak te kopen. Denk aan de btw-aftrek, investeringsaftrek en de 7% bijtelling vanaf 2020.

Nieuw BTW nummer

Nieuw btw-nummer voor uw eenmanszaak vanaf 2020

Om fraude tegen te gaan, krijgen alle ondernemers met een eenmanszaak binnenkort een nieuw btw-nummer. Hierin is niet langer het BSN verwerkt. Wat betekent dit voor u? Welke zaken moet u per 1 januari 2020 aangepast hebben?

Persoonsfraude. Op dit moment bestaat het btw-nummer van uw eenmanszaak voor een groot deel uit uw burgerservicenummer (BSN). Het is voor fraudeurs eenvoudig om uw BSN te achterhalen, omdat u verplicht bent uw btw-nummer te vermelden op uw facturen en bij elektronische handel op uw website. Daarmee bestaat het risico dat er persoonsfraude wordt gepleegd met uw gegevens.

Willekeurig getal. Dit risico is reeds vorig jaar door de Autoriteit Persoonsgegevens aangekaart. Staatssecretaris Snel is naar aanleiding hiervan op zoek gegaan naar een alternatief. Dit is nu gevonden in de vorm van een nieuw nummer, dat net als uw huidige btw-nummer uit de combinatie NL, negen cijfers, B en twee cijfers bestaat. Het verschil is echter dat de negen cijfers een willekeurig getal zijn.

Alleen eenmanszaken. Alleen de btw-nummers van eenmanszaken worden aangepast. Voor andere rechtsvormen, zoals de BV of een vennootschap onder firma geldt namelijk dat het BSN van de eigenaar of de eigenaren hier niet in is verwerkt. Aanpassing van deze btw-nummers is daardoor dus niet noodzakelijk.

Aanpassingen noodzakelijk

Vanaf 1 januari 2020. Het nieuwe btw-nummer gaat gelden vanaf 1 januari 2020. U ontvangt binnenkort bericht van de fiscus met uw nieuwe nummer. U behoudt daarnaast uw huidige btw-nummer op basis van uw BSN. Dit nummer blijft u gebruiken in uw communicatie met de fiscus, bijv. bij het doen van btw-aangifte.

Zakelijke contacten. Het nieuwe btw-nummer moet u vanaf 2020 voor al uw zakelijke contacten gebruiken. Dit betekent dat u het nodige moet aanpassen, zoals uw factuur- en briefpapier, uw website en mogelijk andere communicatiemiddelen waarop uw btw-nummer staat. Ook in uw administratiesoftware moet u uiteraard uw nieuwe btw-nummer opnemen. Let op. Ook de btw-nummers van relaties (klanten of leveranciers) die in een eenmanszaak ondernemen, zullen wijzigen.

Verleggingsregeling. Vergeet niet uw nieuwe btw-nummer door te geven aan leveranciers die de verschuldigde btw naar u verleggen. Zij zijn namelijk verplicht uw (juiste) btw-nummer op hun factuur te vermelden.

Internationaal

Verkopen binnen de EU. De wijziging van uw btw-nummer heeft ook zeker invloed bij internationale transacties. Verkoopt u binnen de EU, dan moet u vanaf 1 januari 2020 vanzelfsprekend uw nieuwe btw-nummer op de factuur vermelden.

Inkopen binnen de EU. Vooral bij inkopen in het buitenland (binnen de EU) moet u opletten. Uw leverancier moet namelijk uw nieuwe btw-nummer op zijn factuur weergeven. Er hoeft dan geen btw op de factuur te worden vermeld. Tip.  Ontvangt u in 2020 een factuur voor goederen of diensten die reeds in 2019 zijn geleverd, dan is het geen probleem dat hierop nog uw oude btw-nummer staat vermeld.

Verificatie. Vanaf 2020 zijn ook de nieuwe btw-nummers te verifiëren in het uitwisselingssysteem voor btw-informatie (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies) . Daarnaast wordt uw registratie voor de Mini One Stop Shop-regeling (MOSS-regeling) automatisch door de fiscus omgezet naar uw nieuwe btw-nummer.

Zorg voor tijdige aanpassing van uw factuur- en briefpapier, e.d. Zorg er ook voor dat uw internationale leveranciers voor 2020 op de hoogte zijn van uw nieuwe btw-nummer. Zo voorkomt u dat zij uw oude btw-nummer (te lang) blijven hanteren waardoor een aanpassing van hun factuur in 2020 noodzakelijk is.

Laatste Nieuws

Uitstel van belastingbetaling weer verlengd ...
woensdag 20 januari 2021
  Op 09.12.2020 maakte het kabinet wederom een nieuw steunpakket bekend. Een onderdeel hieruit betrof het bijzonder uitstel van... Lees verder...

 

 

LogoRB Vlak Erkend RB Kantoor RGB