botbijlvdmeerlogo

Nieuws

Urencriterium 2020

Versoepeling fiscale urencriterium

Door corona is het fiscale urencriterium van minimaal 1.225 uur per jaar aanzienlijk versoepeld. Hoe ziet dat criterium er nu uit als dat speelt bij u?

Gerelateerde documenten

Versoepeling urencriterium. Door de coronacrisis kunnen bepaalde ondernemers voor de inkomstenbelasting niet meer voldoen aan het urencriterium, waardoor ze de aanspraak op de fiscale ondernemersfaciliteiten mis kunnen lopen. Het kabinet heeft daarom op 24 april 2020 een versoepeling van het urencriterium aangekondigd. Om voor bepaalde ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en oudedagsreserve, in aanmerking te komen, moet u per kalenderjaar 1.225 uur aan werkzaamheden hebben besteed aan uw onderneming. Tip.  Om u hierin tegemoet te komen mag u voor de periode van 1 maart t/m 31 mei 2020 ervan uitgaan dat u minstens 24 uur per week aan uw bedrijf heeft besteed, ook als u door de coronacrisis gedurende deze periode geen of minder uren aan uw bedrijf heeft besteed.

Verlaagd urencriterium? Om voor de startersaftrek voor arbeidsongeschiktheid in aanmerking te kunnen komen, geldt een verlaagd urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. Tip.  Voor de periode van 1 maart t/m 31 mei 2020 mag u ervan uitgaan dat u 16 uur per week aan uw onderneming heeft besteed, ook als u door de coronacrisis gedurende deze periode geen of minder uren aan uw onderneming heeft besteed.

Seizoensgebonden ondernemers. Voor seizoensgebonden ondernemers wordt er een aanvullende regeling getroffen als de piek van de werkzaamheden in de periode 1 maart t/m 31 mei 2020 valt. Tip.  Om ook hierin tegemoet te komen, mogen seizoensgebonden ondernemers aan de hand van hun administratie uitgaan van het aantal uren dat ze in de periode 1 maart t/m 31 mei 2019 aan hun bedrijf hebben besteed.

Wel uw uren blijven bijhouden! Houd ook in de versoepelingsperiode uw urenadministratie bij. Zo tellen niet alleen de declarabele uren mee voor het urencriterium, maar ook de niet-declarabele uren, zoals de uren die u besteedt aan het bijwerken van uw administratie, de website, e.d.

U mag van 01.03.2020 t/m 31.05.2020 ervan uitgaan dat u minstens 24 uur per week aan uw bedrijf heeft besteed (16 uur voor starters). Houd wel uw uren bij, ook tijdens deze periode.

Voorlopige aanslag 2020 verlagen door corona?

 

De coronacrisis vereist voor veel ondernemers noodzakelijke maatregelen om ook financieel de schade te beperken. Welke maatregelen kunt u fiscaal meteen nemen, zodat de gevolgen daarvan vrij snel merkbaar zijn en welke zijn voor later?

Lagere winst door de coronacrisis?

U kunt als ondernemer (BV en ook niet-BV) voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting een verzoek indienen tot verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting (IB) c.q. vennootschapsbelasting (Vpb) 2020. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Dit heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laten weten in een brief van 17 maart (CE-AEP/20077147) , die de economische maatregelen beschrijft met betrekking tot het coronavirus.

Waarop gebaseerd? Als u de voorlopige aanslag 2020 eind 2019 of begin 2020 heeft ontvangen en u deze aanslag niet eerder heeft gewijzigd, dan is de voorlopige aanslag gebaseerd op uw gegevens van 2018. Let op.  Om de voorlopige aanslag 2020 te wijzigen, moet u alle gegevens, dus ook de gegevens die niet wijzigen, invullen.

Voorlopige verliesverrekening

Verlies als niet-BV? Een verwacht verlies over 2020 kunt u verrekenen met positieve box 1-inkomsten uit de drie voorafgaande jaren. Als u de aangifte 2020 indient, kunt u een verzoek doen voor voorlopige verliesverrekening. U hoeft niet te wachten totdat uw aangifte over het verliesjaar is afgehandeld.

Voorwaarden. Voorwaarden hierbij zijn:

  • u verrekent het verlies in een verplichte volgorde: eerst verrekent u het positieve inkomen in box 1 van het derde voorgaande jaar, vervolgens van het tweede en vervolgens van het voorgaande jaar;
  • de aanslag over het jaar waarmee u het verlies verrekend, moet definitief zijn. Van het aangegeven verlies wordt door de Belastingdienst maximaal 80% verrekend. De resterende 20% wordt door de Belastingdienst bij de definitieve aanslag vastgesteld.

Verlies in BV, stichting? U kunt verlies over 2020 in uw BV verrekenen met de winst uit 2019, mits de aanslag over 2019 definitief vaststaat. Als u de aangifte van 2020 indient, kunt u een verzoek doen voor een voorlopige verliesverrekening. U hoeft dan niet te wachten tot uw aangifte over het verliesjaar is afgehandeld. De voorlopige verliesverrekening wordt door de Belastingdienst vastgesteld met een beschikking. Van het aangegeven verlies wordt door de Belastingdienst maximaal 80% verrekend. De resterende 20% wordt door de Belastingdienst bij de definitieve aanslag vastgesteld.

Verlaag uw voorlopige aanslag 2020 als u minder winst of verlies verwacht op de aangegeven manier, voor zowel BV (en dus ook stichting) als niet-BV. Een verzoek voor voorlopige verliesverrekening kan later ook ingediend worden.

Laatste Nieuws

Extra bedrijfsactiviteit, wat u daarvoor moet regelen
woensdag 22 september 2021
  Veel ondernemers zijn door de coronacrisis gedwongen om te kijken naar uitbreiding en/of (gedeeltelijke) omschakeling van de... Lees verder...

 

 

LogoRB Vlak Erkend RB Kantoor RGB