Skip to main content

Elektrische auto’s langer gestimuleerd

Het streven van het kabinet is dat in 2030 100% van alle nieuw verkochte auto’s emissievrij is. Om dit te bereiken verwacht staatssecretaris Heijnen dat ook na 2025 nog stimuleringsbeleid nodig is. De subsidie voor de aanschaf van nieuwe- en gebruikte elektrische personenauto’s stopt in 2024 en de huidige fiscale stimuleringen, zoals de korting op de motorrijtuigenbelasting voor elektrische voertuigen, stoppen na 2025. Naar verwachting is door het stoppen van alle stimuleringsmaatregelen voor elektrische personenauto’s slechts 42% in plaats van 100% van alle nieuw verkochte auto’s emissievrij in 2030. In 2035 wordt het vanuit de EU verplicht om enkel nog uitstootvrije auto’s te verkopen. De staatsecretaris gaat daarom de verschillende scenario’s voor de stimulering van duurzame mobiliteit na 2025 onderzoeken en de Tweede Kamer hierover begin 2023 informeren. Ook gaat de staatssecretaris onderzoeken wat de mogelijkheden en effecten op de CO2-uitstoot van een zero-emissievlootnormering voor zakelijke auto’s zijn. Volgens een ingediende motie bij het debat over mobiliteitsbeleid kan stimulatie van dit type vervoer via de zakelijke leasemarkt een effectieve bijdrage kan leveren aan het op termijn beschikbaar maken van deze voertuigen voor de tweedehandsmarkt.Volgens De Telegraaf wil het kabinet dat er vanaf 2025 alleen nog elektrische zakelijke leaseauto’s rijden. Dit blijkt uit goed ingevoerde Haagse bronnen. Met het verplicht vergroenen van de zakelijke leasemarkt wil het kabinet op kortere termijn de tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s vergroten.Al eerder heeft de staatssecretaris het besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit besluit heeft als doel om werkgevers met meer dan 100 werknemers bewuste keuzes te laten maken over verduurzaming van zakelijke en woon-werkmobiliteit. Zij moeten jaarlijks rapporteren over de werkgebonden personenmobiliteit van hun werknemers. Voor de eerste periode introduceert het besluit een collectief emissieplafond.

Vragen of advies nodig?

Heeft u vragen over uw administratie of belasting? Of heeft u fiscale en financiële advies nodig? Neem dan contact met ons op.