botbijlvdmeerlogo

Nieuws

Personeel

Alweer de tijd voor kerstpakketten

In de praktijk blijkt dat een eindejaarsgeschenk, zoals een kerstpakket, door werknemers enorm gewaardeerd wordt. Hoe zit dit fiscaal ook alweer?

Vrije ruimte benutten. Zoals bekend, mag u binnen de werkkostenregeling voor een bedrag gelijk aan 1,2% van de fiscale loonsom onbelast verstrekkingen of vergoedingen aan uw werknemers doen. Vaak wordt deze vrije ruimte gebruikt voor bijvoorbeeld een fiets van de zaak of andere speciale verstrekkingen die normaal gesproken belast zouden zijn. Tip. Als er binnen uw bedrijf nog voldoende vrije ruimte beschikbaar is, dan kunt u deze ook gebruiken voor de kerstpakketten. Daardoor mogen deze onbelast worden verstrekt.

Inschatting vrije ruimte maken. Het is dus raadzaam om vooraf een inschatting te maken van de nog beschikbare vrije ruimte. Dit kunt u doen aan de hand van de hiernavolgende stappen.

  • Vraag de fiscale loonsom voor 2018 op bij uw salarisadministrateur. De vrije ruimte voor 2018 bedraagt 1,2% hiervan.
  • Tel alle vergoedingen en verstrekkingen die u in 2018 in de vrije ruimte heeft opgenomen en nog wilt opnemen, exclusief de kerstpakketten, bij elkaar op. Denk aan het personeelsfeest, fietsen van de zaak, parkeerkosten, etc.
  • Is het totaal van deze vergoedingen en verstrekkingen kleiner dan uw vrije ruimte, dan kunt u het verschil benutten voor de kerstpakketten.
  • Is het totaal van deze vergoedingen en verstrekkingen groter dan uw vrije ruimte, dan moet u over het overschot 80% eindheffing betalen.

Uitzendkrachten, e.d. Wilt u ook aan ingeleend personeel een kerstpakket verstrekken, dan moet u de belastingheffing afkopen tegen de eindheffingsregeling voor niet-werknemers. Deze medewerkers zijn immers niet bij u in loondienst en vallen dus niet onder de werkkostenregeling. Dit geldt ook voor oud-werknemers en vrijwilligers. Deze eindheffing bedraagt kort gezegd: 45% bij een kerstpakket tot € 136,- (inclusief btw). Kost het kerstpakket meer, dan bedraagt de eindheffing 75%.

Bekijk vooraf of de kerstpakketten nog kunnen worden ondergebracht in de vrije ruimte over 2018. Over het meerdere moet u namelijk 80% eindheffing betalen.

Buiten de deur eten en drinken?

Met klanten, relaties, personeelsleden, de klantmanager van de bank of uw adviseur gaat u natuurlijk ook wel eens buiten de deur een vorkje prikken, een bakkie doen of naborrelen na een goede deal. Hoe gaat u daar fiscaal mee om?

Buiten de deur zakelijk consumeren

Voor de inkomstenbelasting (IB) en de btw gelden specifieke regels voor de aftrek van eten en drinken die genuttigd worden buiten de deur. Hoe zit de vork dan in de steel?

Eten en drinken voor uzelf. Eten en drinken dat u voor uzelf nuttigt buiten de deur, waar geen zakelijk belang tegenover staat, zijn privékosten. Deze kosten zijn niet aftrekbaar van uw winst. Ook mag u hier niet de btw in aftrek nemen.

Zakelijk belang? De kosten voor eten en drinken dat u zakelijk onderweg nuttigt in een horecagelegenheid zijn voor 80% aftrekbaar. U heeft de mogelijkheid om 100% van de kosten in aftrek te brengen, maar dan moet u wel € 4.500,- (2018) bij uw winst tellen. Dit is alleen interessant als het totaal aan beperkt aftrekbare kosten op jaarbasis (2018) meer dan € 22.500,- bedraagt.

En de btw? De btw op eten en drinken dat u nuttigt is niet aftrekbaar. Tip.  De niet-aftrekbare btw mag u wel opvoeren als kosten indien er sprake is van een zakelijk belang.

Eten en drinken van uw personeel

Kostenaftrek. De kosten van zakelijk eten en drinken met personeel zijn beperkt aftrekbaar van de winst. Denk hierbij aan een etentje met zakenrelaties. Deze kosten van eten en drinken zijn slechts voor 80% aftrekbaar. U heeft de mogelijkheid om 100% van de kosten in aftrek te brengen, maar dan moet u wel € 4.500,- (2018) bij uw winst tellen. Dit is alleen interessant als het totaal aan beperkt aftrekbare kosten op jaarbasis (2018) meer dan € 22.500,- bedraagt.

Btw-aftrek. De btw op eten en drinken dat uw personeel nuttigt in een horecagelegenheid is niet aftrekbaar. Doordat de btw op horecabestedingen sowieso niet voor aftrek in aanmerking komt, tellen deze kosten niet mee voor de aftrekbeperking (BUA) op personeelsvoorzieningen. Tip.  De niet-aftrekbare btw mag u wel opvoeren als kosten als er sprake is van een zakelijk belang.

Eten en drinken voor en met relaties

Kostenaftrek. Uitgaven voor eten en drinken die u doet in een horecagelegenheid met het oog op zakelijke belangen zijn beperkt aftrekbaar van de winst. Dus ook als u met uw zakenrelatie een hapje en drankje nuttigt buiten de deur.

Slechts voor 80% aftrekbaar. U heeft de mogelijkheid om 100% van de kosten in aftrek te brengen, maar dan moet u wel € 4.500,- (2018) bij uw winst tellen. Dit is alleen interessant als het totaal aan beperkt aftrekbare kosten op jaarbasis (2018) meer dan € 22.500,- bedraagt.

Let op 1. Het zakelijk karakter moet u wel kunnen aantonen. Dit kunt u aannemelijk maken door op de bon/factuur te zetten met wie u heeft gegeten (naam en bedrijfsnaam) en wat de reden van het etentje is geweest.

Let op 2. De kosten moeten wel in verhouding staan tot het nut dat die kosten hebben voor uw bedrijf. Buitensporige kosten zullen bij een controle meteen de argwaan bij de controleurs oproepen. U moet de zakelijkheid ervan aantonen.

Let op 3. Btw die u betaalt voor een zakelijk hapje en drankje buiten de deur is nooit aftrekbaar. Deze kosten tellen niet mee voor de aftrekbeperking (BUA) op relatiegeschenken.

Het zakelijk belang van gemaakte kosten buiten de deur (eten en drinken) moet in verhouding staan tot het nut dat u daarmee beoogt. U moet dat aantonen. Noteer op de bon (op naam van uw zaak gesteld!) met wie dat was en waarom. De btw hierop is nooit aftrekbaar! Die btw mag u weer wel als kosten aftrekken.

Laatste Nieuws

Extra bedrijfsactiviteit, wat u daarvoor moet regelen
woensdag 22 september 2021
  Veel ondernemers zijn door de coronacrisis gedwongen om te kijken naar uitbreiding en/of (gedeeltelijke) omschakeling van de... Lees verder...

 

 

LogoRB Vlak Erkend RB Kantoor RGB