Skip to main content

Onderbouwing urencriterium mag niet vaag zijn

ZELFSTANDIGENAFTREK - 17.11.2020

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek, moet u op een jaarbasis minimaal 1.225 uur aan uw onderneming. Als de Belastingdienst hierover twijfelt, moet u dit kunnen onderbouwen met een urenregistratie. Hoe zit dat?
 

Urencriterium

Urenregistratie. Voor de ondernemersaftrek, waaronder de zelfstandigenaftrek, is vereist dat u op een jaarbasis minimaal 1.225 uur aan uw onderneming besteedt. Als twijfelachtige discussie met de Belastingdienst kan ontstaan, is het raadzaam om een ​​urenregistratie bij te houden. Gebruik hiervoor onze rekentool.

Onderbouwing. Dit betekent echter niet dat de Belastingdienst een urenregistratie altijd zonder vragen volgt. De gemaakte achteraf wel onderbouwd kunnen worden met resultaten. Als u dus bijv. claimt dat u 500 uur heeft besteed aan de ontwikkeling van een website, dan is het logisch dat de Belastingdienst ook een mooie website online wil terugvinden.

Extra bewijs. Bij vragen of twijfel over de gemaakte uren zult u dus met ondersteunend moeten komen. Uw (elektronische) agenda kan daarbij helpen, maar ook urenspecificaties naar klanten, aanwezigheidsregistraties bij cursussen, etc.

Wat speelde er onlangs bij de rechter?

Maatschap. Voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant (ECLI: NL: RBZWB: 2020: 3809) speelde onlangs een zaak over een belastingadviseur die naast zijn werkzaamheden uit loondienst ook werkt voor een maatschap. Via deze maatschap biedt hij samen met een derde online bemiddeling aan.

Urenbesteding ter discussie. De belastingadviseur claimt dat hij behoorlijk wat tijd bezig is met deze maatschap. In 2015 bijna 1.300 uur, waardoor hij aanspraak kan maken op zelfstandigenaftrek en startersaftrek. De maatschap is echter beperkt, zo'n € 11.500, waarbij een deel ook nog de omzet van het onderhanden werk betreft. Mede stelt stelt de Belastingdienst de urenbesteding ter discussie.

Ongeloofwaardig. De belastingadviseur weet de Belastingdienst en de rechter niet te overtuigen. Zo heeft hij naar eigen 268 uur bedoeld voor het opzetten van de website, maar deze is nimmer in de lucht geweest. Daarnaast maakt hij veel uren voor zijn werkgever. Hierdoor is het ongeloofwaardig dat hij ook nog flink wat uren aan de maatschap heeft besteed. De rechter berekent dat hij over een periode van 59 aaneengesloten dagen 15 uur per dag zou hebben gewerkt. De urenregistratie wordt dan ook niet geaccepteerd. De belastingadviseur kan geen aanspraak maken op zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Waar moet u op letten?

Uiteraard maakt u het niet zo bont als deze adviseur, maar toch biedt deze uitspraak een goed inzicht in de eisen die aan een urenregistratie worden gesteld. Ons advies luidt dan ook:

  • registreer iedere dag (en dus niet eenmaal per maand) de gemaakte uren;
  • omschrijf zo specifiek mogelijk de verrichte werkzaamheden;
  • zorg ervoor dat de registratie aansluit op uw agenda;
  • zorg ervoor dat de registratie logisch en consistent is;
  • zorg voor ondersteunend bewijs, zeker als de omzet uit uw activiteiten beperkt is.
Zeker bij een beperkte omzet is een urenregistratie essentiële om uw ondernemersaftrek veilig te stellen. Gebruik hiervoor onze rekentool, maar realiseer u dat de urenregistratie ondersteund moet worden met bewijs waaruit blijkt dat de uren daadwerkelijk door u zijn gemaakt, zoals uw agenda en urenspecificaties voor klanten.

Vragen of advies nodig?

Heeft u vragen over uw administratie of belasting? Of heeft u fiscale en financiële advies nodig? Neem dan contact met ons op.