Skip to main content

Zelfstandigen straks verplicht verzekerd voor arbeidsongeschiktheid?

 

Als het aan het kabinet ligt, worden zelfstandigen straks verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Wat betekent dat in de praktijk voor u en wat gaat het u kosten?

Arbeidsongeschiktheid. Veel zelfstandigen zijn niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid, bijv. omdat het te duur is of omdat men een medische aandoening heeft en geweigerd wordt door de verzekeraars. Het kabinet wil daarom een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid invoeren. Deze geeft na één jaar ziekte recht op een uitkering die 70% van de winst voor de arbeidsongeschiktheid bedraagt, met een maximum ter hoogte van het minimumloon. Men ontvangt de uitkering tot maximaal de AOW-leeftijd is bereikt.

Kosten. De verplichte verzekering gaat ongeveer 6,5% van de winst kosten, met een maximum van zo’n € 195 per maand, uitgaande van het minimumloon in 2024. De betaalde premie is fiscaal aftrekbaar. Men kan ook kiezen voor een alternatieve particuliere verzekering, op voorwaarde dat deze qua premie en uitkering minstens even hoog is als de verplichte verzekering. Voor bestaande gevallen komt er overgangsrecht. Het wetsvoorstel moet nog worden aangenomen door het parlement.

Weet dat u straks verplicht verzekerd wordt tegen arbeidsongeschiktheid. De premie gaat circa € 195 per maand bedragen. U mag geen goedkopere verzekering afsluiten als alternatief.

Vragen of advies nodig?

Heeft u vragen over uw administratie of belasting? Of heeft u fiscale en financiële advies nodig? Neem dan contact met ons op.