botbijlvdmeerlogo

Nieuws

Voorlopige aanslag 2020 verlagen door corona?

 

De coronacrisis vereist voor veel ondernemers noodzakelijke maatregelen om ook financieel de schade te beperken. Welke maatregelen kunt u fiscaal meteen nemen, zodat de gevolgen daarvan vrij snel merkbaar zijn en welke zijn voor later?

Lagere winst door de coronacrisis?

U kunt als ondernemer (BV en ook niet-BV) voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting een verzoek indienen tot verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting (IB) c.q. vennootschapsbelasting (Vpb) 2020. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Dit heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laten weten in een brief van 17 maart (CE-AEP/20077147) , die de economische maatregelen beschrijft met betrekking tot het coronavirus.

Waarop gebaseerd? Als u de voorlopige aanslag 2020 eind 2019 of begin 2020 heeft ontvangen en u deze aanslag niet eerder heeft gewijzigd, dan is de voorlopige aanslag gebaseerd op uw gegevens van 2018. Let op.  Om de voorlopige aanslag 2020 te wijzigen, moet u alle gegevens, dus ook de gegevens die niet wijzigen, invullen.

Voorlopige verliesverrekening

Verlies als niet-BV? Een verwacht verlies over 2020 kunt u verrekenen met positieve box 1-inkomsten uit de drie voorafgaande jaren. Als u de aangifte 2020 indient, kunt u een verzoek doen voor voorlopige verliesverrekening. U hoeft niet te wachten totdat uw aangifte over het verliesjaar is afgehandeld.

Voorwaarden. Voorwaarden hierbij zijn:

  • u verrekent het verlies in een verplichte volgorde: eerst verrekent u het positieve inkomen in box 1 van het derde voorgaande jaar, vervolgens van het tweede en vervolgens van het voorgaande jaar;
  • de aanslag over het jaar waarmee u het verlies verrekend, moet definitief zijn. Van het aangegeven verlies wordt door de Belastingdienst maximaal 80% verrekend. De resterende 20% wordt door de Belastingdienst bij de definitieve aanslag vastgesteld.

Verlies in BV, stichting? U kunt verlies over 2020 in uw BV verrekenen met de winst uit 2019, mits de aanslag over 2019 definitief vaststaat. Als u de aangifte van 2020 indient, kunt u een verzoek doen voor een voorlopige verliesverrekening. U hoeft dan niet te wachten tot uw aangifte over het verliesjaar is afgehandeld. De voorlopige verliesverrekening wordt door de Belastingdienst vastgesteld met een beschikking. Van het aangegeven verlies wordt door de Belastingdienst maximaal 80% verrekend. De resterende 20% wordt door de Belastingdienst bij de definitieve aanslag vastgesteld.

Verlaag uw voorlopige aanslag 2020 als u minder winst of verlies verwacht op de aangegeven manier, voor zowel BV (en dus ook stichting) als niet-BV. Een verzoek voor voorlopige verliesverrekening kan later ook ingediend worden.

Werkwijze overheid

Verplicht aan de slag met eHerkenning

Vanaf 2020 kunt u (of moet u zelfs) als bedrijf bij de overheid inloggen met eHerkenning. Een groot voordeel is dat u met eHerkenning veilig kunt inloggen bij meerdere overheidsinstanties. Wat betekent eHerkenning voor u en uw bedrijf?

Hoezo eHerkenning? In 2019 logde u als burger met uw DigiD veilig in bij verschillende overheidsinstanties. Voor bedrijven gaat dit veranderen, zij moeten vanaf 2020 gaan inloggen met eHerkenning, dit is een soort DigiD voor bedrijven. Tip.  Het grote voordeel van eHerkenning is dat u op één manier kunt inloggen bij meerdere overheidsinstanties. U hoeft dus minder wachtwoorden te bedenken en te onthouden.

Alleen voor bedrijven. Niet iedere Nederlander krijgt te maken met eHerkenning. Het gaat namelijk om een zakelijk inlogmiddel en is alleen bestemd voor bedrijven die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Vijf beveiligingsniveaus. Voor het inloggen met eHerkenning gelden vijf beveiligingsniveaus. Let op. Om in te loggen bij het UWV of de Belastingdienst heeft u eHerkenning niveau 3 (EH3) nodig, in combinatie met de juiste machtigingen.

Overheidsinstanties. Behalve bij de Belastingdienst en het UWV kunt u met eHerkenning bij een groot aantal andere organisaties inloggen. Denk aan gemeenten, waterschappen, provincies, ministeries en uitvoeringsorganisaties.

eHerkenning aanvragen

Erkende leveranciers. In tegenstelling tot DigiD kunt u eHerkenning niet bij de overheid aanvragen. Voor de aanvraag kunt u terecht bij diverse door de overheid erkende leveranciers. De aanvraag en het gebruik van eHerkenning zijn niet kosteloos. Hoeveel u betaalt, hangt af van de aanbieder en de dienst die u afneemt.

Overzicht. Op https://www.eHerkenning.nl vindt u een leveranciersoverzicht met alle erkende leveranciers met hun producten en prijzen.

Welk betrouwbaarheidsniveau?

Beveiliging. eHerkenning kent inlogmiddelen op vijf verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Hoe hoger het beveiligingsniveau, hoe meer stappen u moet zetten om uw identiteit aan te tonen.

Kies voor het hoogste niveau. De instanties waar u wilt inloggen, geven aan welk betrouwbaarheidsniveau u nodig heeft. Kies voor het hoogste niveau waarmee u te maken krijgt en koop daarvoor een eHerkenningsmiddel. U kunt een eHerkenningsmiddel namelijk altijd gebruiken voor diensten met hetzelfde of een lager betrouwbaarheidsniveau, maar nooit voor een hoger niveau.

Let op.  Als bedrijf heeft u in de praktijk minimaal niveau 3 nodig. Ieder bedrijf heeft immers met de Belastingdienst te maken.

Persoonsgebonden

Machtigingen verplicht. Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden en kan niet worden gedeeld of overgedragen. eHerkenning geldt per persoon en per dienst. Voor diensten met een betrouwbaarheidsniveau 2 of hoger zijn machtigingen verplicht. Voor uzelf maar ook voor de medewerkers die namens uw bedrijf zakendoen met de overheid. De machtiging moet zijn vastgelegd bij uw eHerkenningsleverancier.

Ketenmachtiging

Voor meerdere werknemers. Wilt u eenvoudig meerdere werknemers kunnen machtigen, informeer dan bij uw leverancier van eHerkenning of hij werkt met ketenmachtiging. U machtigt dan deze leverancier, en uw leverancier geeft vervolgens uw werknemers toestemming om in te loggen. Dit heet dus een ketenmachtiging.

Als bedrijf zult u in de praktijk altijd minstens eHerkenning beveiligingsniveau 3 nodig hebben om in te kunnen loggen bij de Belastingdienst of het UWV. Wilt u eenvoudig meerdere werknemers kunnen machtigen om met eHerkenning te werken, informeer dan bij uw leverancier of hij werkt met ketenmachtiging.

Laatste Nieuws

Uitstel van belastingbetaling weer verlengd ...
woensdag 20 januari 2021
  Op 09.12.2020 maakte het kabinet wederom een nieuw steunpakket bekend. Een onderdeel hieruit betrof het bijzonder uitstel van... Lees verder...

 

 

LogoRB Vlak Erkend RB Kantoor RGB