Skip to main content

Stijging belastingrente en invorderingsrente

Als een belastingplichtige te laat is met het voldoen van de verschuldigde belasting, of te weinig betaalt, moet de Belastingdienst langer op zijn geld wachten. Voor die wachttijd moet de belastingplichtige een vergoeding betalen, de zogeheten belastingrente. Deze percentages voor de belastingrente zijn per 1 juli aangepast, behalve voor de vennootschapsbelasting en brondbelasting..  Het percentage van de belastingrente voor de VPB en bronbelasting blijft voorlopig 8%. Voor de door de Belastingdienst te vergoeden belastingrente blijft een percentage van 10,5% gelden tot het moment dat het wijzigingsbesluit in werking treedt. De verwachting is dat dit per 2024 zal plaatsvinden. De belastingrente voor de overige belastingen, zoals de inkomstenbelasting, de loonheffingen en de BTW, is per 1 juli 2023 al omhooggegaan van 4% naar 6%. Voor de toeslagen blijft het percentage van 4% gelden. Er zal een wetsvoorstel worden ingediend waarin wordt voorgesteld de koppeling tussen de belastingrente bij deze belastingen en de toeslagen los te laten. Dit gebeurt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2023.

Per 1 juli 2023 is ook de invorderingsrente gestegen van 2% naar 3%. Per 1 januari 2024 wordt het 4%. Het percentage voor de te vergoeden invorderingsrente is niet tijdelijk verlaagd en volgt wel de wettelijke systematiek. Het percentage van de in rekening te brengen invorderingsrente is nu dus 6%. Wilt u belastingrente zoveel mogelijk voorkomen? Zorg dan ervoor dat u de (voorlopige) aanslagen zo realistisch mogelijk vaststelt, zodat u niets of weinig hoeft bij te betalen. Daarnaast is tijdig betalen ook belangrijk.

Vragen of advies nodig?

Heeft u vragen over uw administratie of belasting? Of heeft u fiscale en financiële advies nodig? Neem dan contact met ons op.