botbijlvdmeerlogo

Nieuws

Werkwijze overheid

Verplicht aan de slag met eHerkenning

Vanaf 2020 kunt u (of moet u zelfs) als bedrijf bij de overheid inloggen met eHerkenning. Een groot voordeel is dat u met eHerkenning veilig kunt inloggen bij meerdere overheidsinstanties. Wat betekent eHerkenning voor u en uw bedrijf?

Hoezo eHerkenning? In 2019 logde u als burger met uw DigiD veilig in bij verschillende overheidsinstanties. Voor bedrijven gaat dit veranderen, zij moeten vanaf 2020 gaan inloggen met eHerkenning, dit is een soort DigiD voor bedrijven. Tip.  Het grote voordeel van eHerkenning is dat u op één manier kunt inloggen bij meerdere overheidsinstanties. U hoeft dus minder wachtwoorden te bedenken en te onthouden.

Alleen voor bedrijven. Niet iedere Nederlander krijgt te maken met eHerkenning. Het gaat namelijk om een zakelijk inlogmiddel en is alleen bestemd voor bedrijven die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Vijf beveiligingsniveaus. Voor het inloggen met eHerkenning gelden vijf beveiligingsniveaus. Let op. Om in te loggen bij het UWV of de Belastingdienst heeft u eHerkenning niveau 3 (EH3) nodig, in combinatie met de juiste machtigingen.

Overheidsinstanties. Behalve bij de Belastingdienst en het UWV kunt u met eHerkenning bij een groot aantal andere organisaties inloggen. Denk aan gemeenten, waterschappen, provincies, ministeries en uitvoeringsorganisaties.

eHerkenning aanvragen

Erkende leveranciers. In tegenstelling tot DigiD kunt u eHerkenning niet bij de overheid aanvragen. Voor de aanvraag kunt u terecht bij diverse door de overheid erkende leveranciers. De aanvraag en het gebruik van eHerkenning zijn niet kosteloos. Hoeveel u betaalt, hangt af van de aanbieder en de dienst die u afneemt.

Overzicht. Op https://www.eHerkenning.nl vindt u een leveranciersoverzicht met alle erkende leveranciers met hun producten en prijzen.

Welk betrouwbaarheidsniveau?

Beveiliging. eHerkenning kent inlogmiddelen op vijf verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Hoe hoger het beveiligingsniveau, hoe meer stappen u moet zetten om uw identiteit aan te tonen.

Kies voor het hoogste niveau. De instanties waar u wilt inloggen, geven aan welk betrouwbaarheidsniveau u nodig heeft. Kies voor het hoogste niveau waarmee u te maken krijgt en koop daarvoor een eHerkenningsmiddel. U kunt een eHerkenningsmiddel namelijk altijd gebruiken voor diensten met hetzelfde of een lager betrouwbaarheidsniveau, maar nooit voor een hoger niveau.

Let op.  Als bedrijf heeft u in de praktijk minimaal niveau 3 nodig. Ieder bedrijf heeft immers met de Belastingdienst te maken.

Persoonsgebonden

Machtigingen verplicht. Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden en kan niet worden gedeeld of overgedragen. eHerkenning geldt per persoon en per dienst. Voor diensten met een betrouwbaarheidsniveau 2 of hoger zijn machtigingen verplicht. Voor uzelf maar ook voor de medewerkers die namens uw bedrijf zakendoen met de overheid. De machtiging moet zijn vastgelegd bij uw eHerkenningsleverancier.

Ketenmachtiging

Voor meerdere werknemers. Wilt u eenvoudig meerdere werknemers kunnen machtigen, informeer dan bij uw leverancier van eHerkenning of hij werkt met ketenmachtiging. U machtigt dan deze leverancier, en uw leverancier geeft vervolgens uw werknemers toestemming om in te loggen. Dit heet dus een ketenmachtiging.

Als bedrijf zult u in de praktijk altijd minstens eHerkenning beveiligingsniveau 3 nodig hebben om in te kunnen loggen bij de Belastingdienst of het UWV. Wilt u eenvoudig meerdere werknemers kunnen machtigen om met eHerkenning te werken, informeer dan bij uw leverancier of hij werkt met ketenmachtiging.

VERVOER

Wat met de fiets van de ondernemer?

Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels voor de ‘fiets van de zaak’. Ook voor de ondernemer die zelf een fiets van de zaak gebruikt. Fietst u mee?
 
Eenmanszaak, Vof, etc. Dit artikel gaat over ondernemers die inkomstenbelasting over hun winst betalen, zoals bij een eenmanszaak, Vof of maatschap. Voor elke kilometer die u zakelijk met uw privéfiets aflegt, mag u € 0,19 als kosten aftrekken. Als u de fiets minstens 10% zakelijk gebruikt, mag u de fiets zelfs als ondernemingsvermogen aanmerken. Het woon-werkverkeer ziet de fiscus ook als zakelijk (niet voor de btw).

Kostenaftrek en investeringsaftrek. De kosten van een zakelijke fiets komen in aftrek op de belaste winst. Denk aan de kosten van afschrijving, verzekering, reparaties en stallingskosten. Tip. Als de fiets meer dan € 450 kost, heeft u recht op investeringsaftrek. Uw totaal aan investeringen moet dan minimaal € 2.300 en maximaal € 318.449 (cijfers 2019) bedragen. Deze extra belastingaftrek bedraagt maximaal 28%.

Nieuw vanaf 2020: waardering privégebruik. Gebruikt u de fiets bijv. voor 20% privé, dan is 20% van de kosten niet aftrekbaar. U hoeft geen kilometeradministratie bij te houden zoals voor een auto. Een reële schatting is voldoende. Vanaf 2020 is dit anders en wordt het privégebruik fiscaal gesteld op 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets, ongeacht het werkelijke privégebruik. Dit geldt zowel voor ondernemers als voor werknemers en dga’s. Tip. Deze regeling geldt voor alle soorten fietsen, ook voor e-bikes en zelfs voor speed pedelecs!

Btw? De btw die u betaalt bij aanschaf en bijv. op reparaties, is aftrekbaar als u zelf ook btw-belaste prestaties levert. U moet ook nu een correctie aanbrengen voor het privégebruik van de fiets. Gebruikt u de fiets bijv. 20% privé, dan is ook 20% van alle met de fiets samenhangende btw niet aftrekbaar. U verrekent dit in de laatste aangifte van het jaar. 

Fietst u ook zakelijk (incl. woon-werkverkeer), overweeg dan de fiets via uw zaak te kopen. Denk aan de btw-aftrek, investeringsaftrek en de 7% bijtelling vanaf 2020.

Laatste Nieuws

Extra bedrijfsactiviteit, wat u daarvoor moet regelen
woensdag 22 september 2021
  Veel ondernemers zijn door de coronacrisis gedwongen om te kijken naar uitbreiding en/of (gedeeltelijke) omschakeling van de... Lees verder...

 

 

LogoRB Vlak Erkend RB Kantoor RGB