Voorlopige aanslag 2020 verlagen door corona?

 

De coronacrisis vereist voor veel ondernemers noodzakelijke maatregelen om ook financieel de schade te beperken. Welke maatregelen kunt u fiscaal meteen nemen, zodat de gevolgen daarvan vrij snel merkbaar zijn en welke zijn voor later?

Lagere winst door de coronacrisis?

U kunt als ondernemer (BV en ook niet-BV) voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting een verzoek indienen tot verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting (IB) c.q. vennootschapsbelasting (Vpb) 2020. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Dit heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laten weten in een brief van 17 maart (CE-AEP/20077147) , die de economische maatregelen beschrijft met betrekking tot het coronavirus.

Waarop gebaseerd? Als u de voorlopige aanslag 2020 eind 2019 of begin 2020 heeft ontvangen en u deze aanslag niet eerder heeft gewijzigd, dan is de voorlopige aanslag gebaseerd op uw gegevens van 2018. Let op.  Om de voorlopige aanslag 2020 te wijzigen, moet u alle gegevens, dus ook de gegevens die niet wijzigen, invullen.

Voorlopige verliesverrekening

Verlies als niet-BV? Een verwacht verlies over 2020 kunt u verrekenen met positieve box 1-inkomsten uit de drie voorafgaande jaren. Als u de aangifte 2020 indient, kunt u een verzoek doen voor voorlopige verliesverrekening. U hoeft niet te wachten totdat uw aangifte over het verliesjaar is afgehandeld.

Voorwaarden. Voorwaarden hierbij zijn:

  • u verrekent het verlies in een verplichte volgorde: eerst verrekent u het positieve inkomen in box 1 van het derde voorgaande jaar, vervolgens van het tweede en vervolgens van het voorgaande jaar;
  • de aanslag over het jaar waarmee u het verlies verrekend, moet definitief zijn. Van het aangegeven verlies wordt door de Belastingdienst maximaal 80% verrekend. De resterende 20% wordt door de Belastingdienst bij de definitieve aanslag vastgesteld.

Verlies in BV, stichting? U kunt verlies over 2020 in uw BV verrekenen met de winst uit 2019, mits de aanslag over 2019 definitief vaststaat. Als u de aangifte van 2020 indient, kunt u een verzoek doen voor een voorlopige verliesverrekening. U hoeft dan niet te wachten tot uw aangifte over het verliesjaar is afgehandeld. De voorlopige verliesverrekening wordt door de Belastingdienst vastgesteld met een beschikking. Van het aangegeven verlies wordt door de Belastingdienst maximaal 80% verrekend. De resterende 20% wordt door de Belastingdienst bij de definitieve aanslag vastgesteld.

Verlaag uw voorlopige aanslag 2020 als u minder winst of verlies verwacht op de aangegeven manier, voor zowel BV (en dus ook stichting) als niet-BV. Een verzoek voor voorlopige verliesverrekening kan later ook ingediend worden.

Vragen of advies nodig?

Heeft u vragen over uw administratie of belasting? Of heeft u fiscale en financiële advies nodig? Neem dan contact met ons op.