Skip to main content

Urencriterium

Urenstaat achteraf even opmaken, een probleem?

Als u voor een aantal ondernemersfaciliteiten in aanmerking wilt komen, moet u voldoende uren in uw bedrijf werken. U kunt dat bewijzen aan de hand van een urenstaat. Maar mag u die ook achteraf opstellen? Wat vond de rechter?

 


1.225-ureneis.Als ondernemer in de inkomstenbelasting, zoals eenmanszaken, maatschappen en Vof’s, heeft u recht op een aantal specifieke fiscale voordelen. Daarvoor geldt dat u minstens 1.225 uren per jaar in uw bedrijf actief moet zijn en dat dit meer dan de helft van al uw gewerkte uren is. Deze laatste eis geldt overigens niet voor starters. U kunt het aantal gewerkte uren aannemelijk maken met een zogenaamde urenstaat, waarin u bijhoudt waarmee u bezig bent en hoeveel uren hiermee gemoeid zijn.

Welke fiscale faciliteiten?

Dat u minstens 1.225 uren in uw bedrijf werkzaam bent, het zogenaamde urencriterium, geldt voor de zelfstandigenaftrek, de oudedagsreserve, de meewerkaftrek en de speur- en ontwikkelingsaftrek. Deze faciliteiten mist u dus bij onvoldoende uren. Probeer dit te voorkomen, want alleen al de zelfstandigenaftrek levert € 7.280,- aan aftrek op.

Urenstaat achteraf?Het bijhouden van een urenstaat is een nauwkeurig, tijdrovend en vervelend karwei. Veel van uw collega’s gokken het er dan ook maar op dat de inspecteur aanneemt dat men genoeg tijd in het bedrijf actief is. Gaat die echter vragen stellen, wat met name bij twijfelgevallen gebeurt, dan probeert men alsnog achteraf een urenstaat in elkaar te draaien. De rechter heeft onlangs duidelijk gemaakt of dit wel kan.

Pianohersteller ontstemd

In het berechte geval ging het om een pianohersteller die diende aan te tonen dat hij ten minste 1.225 uren in zijn bedrijf werkte. Daarvoor bediende hij zich van een achteraf opgestelde urenstaat, waarin hij uitkwam op 1.480 uren. Daarvan waren er slechts 216 declarabel. Voor de resterende uren handelde het zich om onderzoekswerkzaamheden. Het Hof accepteerde de urenstaat echter niet. Volgens de rechters is een achteraf opgestelde urenstaat weliswaar mogelijk, maar was deze in dit geval te globaal, niet gespecificeerd en te algemeen van aard. De fiscus werd dan ook in het gelijk gesteld, Gerechtshof Den Haag, 22.04.2016(GHDHA:2016:1105).

Wanneer moet u opletten?

Het mag met een ‘maar’.Het belang van de uitspraak is gelegen in het feit dat een urenstaat ook achteraf mag worden samengesteld. Dit is echter een minder veilige optie dan het dagelijks bijhouden van uw uren, zo blijkt. Logisch ook, want dan moet u zich al uw activiteiten soms jaren later zien te herinneren. De achteraf opgestelde urenstaat was in dit geval dan ook te globaal, te weinig gespecificeerd en te algemeen.

Verstandiger.Wilt u dit voorkomen, dan moet u wel dagelijks of hooguit wekelijks uw activiteiten bijhouden. Of u die direct in klad of pas achteraf in een urenstaat verwerkt, is minder van belang.

Slimmer.Rond uw uren niet teveel af op hele uren, want dat is ongeloofwaardig. Hetzelfde geldt als u bijv. vermeldt dagelijks één uur met uw administratie, schoonmaken of de telefoon bezig te zijn. Heeft u dus veel onrendabele uren of moet u veel uren maken om een kleine omzet binnen te halen, dan kunt u vragen verwachten. Hetzelfde geldt als voor de hand ligt dat u moeilijk aan het urencriterium kunt voldoen omdat u ernaast ook nog een drukke baan of jonge kinderen heeft.

 

Vragen of advies nodig?

Heeft u vragen over uw administratie of belasting? Of heeft u fiscale en financiële advies nodig? Neem dan contact met ons op.