Skip to main content

OUDEDAGSRESERVE

Oudedagsreserve veiligstellen

Met de vorming van de oudedagsreserve verschuift u belastingbetaling naar de toekomst. Echter kan het in bepaalde situaties gebeuren dat u eerder fiscaal moet afrekenen. Hoe voorkomt u dit?

FOR. Als u voldoet aan het urencriterium (minstens 1.225 uur in uw bedrijf werkt) en in het begin van het kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd (2015: 65 jaar en 3 maanden) heeft bereikt, kunt u gebruikmaken van de oudedagsreserve. Vroeger was deze beter bekend als ‘fiscale oudedagsreserve’, oftewel: ‘FOR’.

Voor wie is oudedagsreserve bestemd?

De oudedagsreserve geldt alleen voor ondernemers met een eenmanszaak, een Vof of maatschap. De regeling is niet voor rechtspersonen (BV). Of u meedoet aan deze regeling, mag u ieder jaar weer zelf weten. Doet u mee, dan mag u voor 2015 9,8% van uw winst reserveren tot een maximum van € 8.631,-. Met het gereserveerde bedrag vermindert uw winst en betaalt u dus ook minder belasting. Als u met uw bedrijf stopt, moet u alsnog afrekenen met de fiscus over de opgebouwde reserves.

Voor- en nadelen oudedagsreserve

Voordeel. Uitstel van belastingbetaling levert u een rente- en liquiditeitsvoordeel op. Ondernemers vinden het soms een nadeel dat ze in de toekomst moeten afrekenen over de reserve. Eigenlijk houdt dit argument geen stand, want als ze deze niet hadden opgebouwd, waren ze het geld al kwijt geweest aan de fiscus.

Nadelig belastingtarief? De oudedagsreserve kent wel nog een ander nadeel. Het tarief dat u te zijner tijd over de reserve betaalt, kan wel eens hoger zijn dan het huidige belastingtarief. Dit is met name het geval als uw inkomen, omdat u moet afrekenen over de reserve, boven de € 57.586,- komt te liggen. U betaalt dan over het meerdere namelijk 52% (2015) belasting. Was het tarief toen u reserveerde minder hoog, bijvoorbeeld 33,1% of 42%, dan betaalt u per saldo dus meer belasting en is het nog maar de vraag of dit opweegt tegen de genoemde voordelen. Anderzijds rekent u meestal pas af over de oudedagsreserve als u 65 jaar bent geweest. U heeft dan het voordeel dat u over de eerste € 33.589,- (2015) inkomen circa 18% minder belasting betaalt.

Hoeveel toevoegen (doteren)?

De dotatie aan de oudedagreserve bedraagt ten hoogste het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar de oudedagsreserve bij het begin van het kalenderjaar te boven gaat. Let op. Als het bedrag van de oudedagsreserve hoger is dan het ondernemingsvermogen en er is sprake van één van de volgende situaties, dan valt het gedeelte wat boven het eigen vermogen uitkomt vrij. Hierover moet u vervolgens belasting betalen.

  • U staakt de onderneming geheel of gedeeltelijk.
  • U heeft op 1 januari van het kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt.
  • U voldoet dit kalenderjaar en het vorige kalenderjaar niet aan het urencriterium.

Tip 1. Als de oudedagreserve boven het eigen vermogen dreigt uit te komen, doe dan een privéstorting. Hiermee verhoogt u het eigen vermogen, waardoor vrijval van de oudedagreserve voorkomen wordt. Omdat hierdoor uw privévermogen afneemt, kan het zijn dat dit ook gunstig voor u uitpakt voor wat de vermogensrendementsheffing (box 3) betreft. Tip 2. Reserveer de oudedagsreserve op een aparte bankrekening.

Dreigt de stand van de oudedagsreserve boven het ondernemingsvermogen uit te komen, bijvoorbeeld door veel privéopnames in 2015, doe zo mogelijk dan één of meerdere privéstortingen vóór het einde van het jaar. U moet natuurlijk wel in privé over die middelen beschikken.

Vragen of advies nodig?

Heeft u vragen over uw administratie of belasting? Of heeft u fiscale en financiële advies nodig? Neem dan contact met ons op.