Skip to main content

Ondernemerschap

Maar een of twee opdrachtgevers, toch ondernemer!

Om voor de inkomstenbelasting als ondernemer te worden aangemerkt, moet u meerdere opdrachtgevers hebben. Uit een recente rechterlijke uitspraak blijkt dat dit echter geen wet van Meden en Perzen is. Hoe zit dat?

Wat speelde er?

Interim-manager. In een procedure die onlangs voor de Rechtbank Gelderland speelde, 13.02.2017 (RBGEL:2017:666) , gaat het om een man die een organisatieadviesbureau drijft. Hij laat zich inhuren voor het verrichten van interim-management en advies.

Te weinig opdrachtgevers? Tijdens een boekenonderzoek stelt de inspecteur vast dat de man maar weinig verschillende opdrachtgevers heeft. Zo werkt hij in 2013 maar voor twee opdrachtgevers en in 2014 zelfs maar voor één. Op zich logisch gezien zijn werkzaamheden als freelancer, maar de inspecteur is niet overtuigd van het ondernemerschap van de man. Hij corrigeert dan ook de aanspraak op de ondernemersfaciliteiten (zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling) in de aangiften inkomstenbelasting over 2013 en 2014.

Ondernemersrisico? De man is het hiermee niet eens en stapt naar de rechter. Hij is van mening dat zijn werkzaamheden voldoende zelfstandigheid en duurzaamheid hebben om voor de inkomstenbelasting aangemerkt te worden als ondernemer. Bovendien loopt hij ondernemersrisico. Zijn opdrachtgevers kunnen besluiten zijn facturen niet te voldoen als ze niet tevreden zijn over zijn werk. Daarnaast kan op ieder moment een lopende opdracht worden beëindigd.

Wat zegt de rechter?

Voldoende continuïteit? Bij de rechtbank spitst de discussie zich toe op de duurzaamheid van de onderneming. Heeft de man voldoende opdrachtgevers om te stellen dat zijn onderneming over continuïteit beschikt?

Ziekte echtgenote. De rechter oordeelt in het voordeel van de man. Tijdens de zitting blijkt dat de man wel meerdere aanbiedingen tot het verrichten van opdrachten heeft gekregen, maar dat hij deze niet heeft aanvaard in verband met ziekte van zijn echtgenote. Hij heeft zelfs een nagenoeg aanvaarde opdracht teruggegeven.

Volgtijdige klanten. Bovendien heeft hij in 2015 vier opdrachtgevers. Zijn echtgenote is dan hersteld. De rechter concludeert dat het niet noodzakelijk is dat een ondernemer meerdere opdrachtgevers tegelijkertijd heeft. Door het volgtijdig verwerven van opdrachten, kan er ook worden voldaan aan de eis van een duurzame onderneming.

Van de ene klus naar de andere

Deze uitspraak laat zien dat het hebben van meerdere gelijktijdige opdrachtgevers niet noodzakelijk is. De interim-manager die als freelancer van de ene naar de andere klus gaat, kan wel degelijk ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Zelfs als een opdracht een volledig jaar beslaat.

Acquisitie vastleggen. Het gezegde dat u als ondernemer minimaal drie opdrachtgevers moet hebben, gaat zodoende niet (altijd) op. Het is daarentegen wel van belang dat u kunt aantonen op zoek te zijn naar nieuwe klanten/opdrachten. Tip.  Houd een dossier bij van uw acquisitie. Leg daarin vast welke activiteiten u heeft ondernomen om nieuwe opdrachten binnen te halen, met wie u heeft gesproken en wat het resultaat hiervan was. Daarmee kunt u op een later moment aantonen dat u weliswaar slechts een of twee opdrachtgevers/klanten heeft, maar dat u hard op zoek bent geweest naar uitbreiding.

Het hebben van slechts een of twee opdrachtgevers is niet direct een probleem voor het ondernemerschap. Wel is het van belang dat u kunt aantonen dat u op zoek bent naar meerdere opdrachtgevers. Of dit gelijktijdige of achtereenvolgende opdrachten zijn, speelt geen rol.

Vragen of advies nodig?

Heeft u vragen over uw administratie of belasting? Of heeft u fiscale en financiële advies nodig? Neem dan contact met ons op.