Nieuw BTW nummer

Nieuw btw-nummer voor uw eenmanszaak vanaf 2020

Om fraude tegen te gaan, krijgen alle ondernemers met een eenmanszaak binnenkort een nieuw btw-nummer. Hierin is niet langer het BSN verwerkt. Wat betekent dit voor u? Welke zaken moet u per 1 januari 2020 aangepast hebben?

Persoonsfraude. Op dit moment bestaat het btw-nummer van uw eenmanszaak voor een groot deel uit uw burgerservicenummer (BSN). Het is voor fraudeurs eenvoudig om uw BSN te achterhalen, omdat u verplicht bent uw btw-nummer te vermelden op uw facturen en bij elektronische handel op uw website. Daarmee bestaat het risico dat er persoonsfraude wordt gepleegd met uw gegevens.

Willekeurig getal. Dit risico is reeds vorig jaar door de Autoriteit Persoonsgegevens aangekaart. Staatssecretaris Snel is naar aanleiding hiervan op zoek gegaan naar een alternatief. Dit is nu gevonden in de vorm van een nieuw nummer, dat net als uw huidige btw-nummer uit de combinatie NL, negen cijfers, B en twee cijfers bestaat. Het verschil is echter dat de negen cijfers een willekeurig getal zijn.

Alleen eenmanszaken. Alleen de btw-nummers van eenmanszaken worden aangepast. Voor andere rechtsvormen, zoals de BV of een vennootschap onder firma geldt namelijk dat het BSN van de eigenaar of de eigenaren hier niet in is verwerkt. Aanpassing van deze btw-nummers is daardoor dus niet noodzakelijk.

Aanpassingen noodzakelijk

Vanaf 1 januari 2020. Het nieuwe btw-nummer gaat gelden vanaf 1 januari 2020. U ontvangt binnenkort bericht van de fiscus met uw nieuwe nummer. U behoudt daarnaast uw huidige btw-nummer op basis van uw BSN. Dit nummer blijft u gebruiken in uw communicatie met de fiscus, bijv. bij het doen van btw-aangifte.

Zakelijke contacten. Het nieuwe btw-nummer moet u vanaf 2020 voor al uw zakelijke contacten gebruiken. Dit betekent dat u het nodige moet aanpassen, zoals uw factuur- en briefpapier, uw website en mogelijk andere communicatiemiddelen waarop uw btw-nummer staat. Ook in uw administratiesoftware moet u uiteraard uw nieuwe btw-nummer opnemen. Let op. Ook de btw-nummers van relaties (klanten of leveranciers) die in een eenmanszaak ondernemen, zullen wijzigen.

Verleggingsregeling. Vergeet niet uw nieuwe btw-nummer door te geven aan leveranciers die de verschuldigde btw naar u verleggen. Zij zijn namelijk verplicht uw (juiste) btw-nummer op hun factuur te vermelden.

Internationaal

Verkopen binnen de EU. De wijziging van uw btw-nummer heeft ook zeker invloed bij internationale transacties. Verkoopt u binnen de EU, dan moet u vanaf 1 januari 2020 vanzelfsprekend uw nieuwe btw-nummer op de factuur vermelden.

Inkopen binnen de EU. Vooral bij inkopen in het buitenland (binnen de EU) moet u opletten. Uw leverancier moet namelijk uw nieuwe btw-nummer op zijn factuur weergeven. Er hoeft dan geen btw op de factuur te worden vermeld. Tip.  Ontvangt u in 2020 een factuur voor goederen of diensten die reeds in 2019 zijn geleverd, dan is het geen probleem dat hierop nog uw oude btw-nummer staat vermeld.

Verificatie. Vanaf 2020 zijn ook de nieuwe btw-nummers te verifiëren in het uitwisselingssysteem voor btw-informatie (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies) . Daarnaast wordt uw registratie voor de Mini One Stop Shop-regeling (MOSS-regeling) automatisch door de fiscus omgezet naar uw nieuwe btw-nummer.

Zorg voor tijdige aanpassing van uw factuur- en briefpapier, e.d. Zorg er ook voor dat uw internationale leveranciers voor 2020 op de hoogte zijn van uw nieuwe btw-nummer. Zo voorkomt u dat zij uw oude btw-nummer (te lang) blijven hanteren waardoor een aanpassing van hun factuur in 2020 noodzakelijk is.

Vragen of advies nodig?

Heeft u vragen over uw administratie of belasting? Of heeft u fiscale en financiële advies nodig? Neem dan contact met ons op.