Skip to main content

E-bike van de baas, ook iets voor u?

Volgens onderzoek zou 37% van de werknemers met een elektrische fiets naar het werk willen reizen, als ze er een van de baas zouden krijgen. Misschien best een idee, maar hoe zit dat fiscaal? Wat is er momenteel onbelast nog mogelijk?

Tijd is geld.Dagelijks tijdens de spits in de file staan, is ook financieel geen pretje. Het openbaar vervoer laat echter te wensen over en fietsen is alleen op korte afstanden een optie. Bovendien willen we liever niet moe en bezweet op het werk verschijnen.

Onderzoek Univé.Of er nu verzekeringsbelangen spelen of niet, uit hun onderzoek blijkt wel dat een elektrische fiets als een goed alternatief wordt gezien. Als de werkgever een dergelijke fiets zou betalen, is zelfs 37% van de werknemers bereid hiermee naar het werk te gaan. Maar is dit wel mogelijk zonder dat de fiscus direct zijn ‘tol’ eist?

Werkkostenregeling 2016

Uitgangspunt is dat het verstrekken of vergoeden van een fiets tegenwoordig ondergebracht kan worden in de werkkostenregeling. Dat geldt ook voor een elektrische fiets. Dit betekent dat als u de fiets hierin onderbrengt, de werknemer geen belasting betaalt.

Daar is ie weer ...Blijft u dit jaar met alle zaken die u in de werkkostenregeling onderbrengt onder de 1,2% van de loonsom, dan betaalt u ook als werkgever geen belasting. Schiet u over dit bedrag heen (zoals dit bij veel kleine werkgevers het geval kan zijn), dan betaalt u 80% eindheffing over het meerdere.Tip.Maar u kunt er natuurlijk ook gewoon voor kiezen de e-fiets als loon aan te merken en de werknemer voor de belasting te laten opdraaien. Hij heeft er immers ook voordeel bij.

Alternatief: ter beschikking stellen?Als u een fiets of e-bike verstrekt of vergoedt, wordt deze eigendom van de werknemer en is deze dus in beginsel belast. Dat geldt niet als u de fiets ter beschikking stelt. De fiets blijft dan uw eigendom en moet ook weer worden ingeleverd als de dienstbetrekking eindigt. Het nadeel is dat het privégebruik van de fiets weer wel belast is. Dit voordeel wordt gesteld op het aantal privékilometers maal de kostprijs per kilometer. Dit zult u zo goed mogelijk moeten schatten. Dit privévoordeel mag u vervolgens, als u dat wilt, weer onderbrengen in de werkkostenregeling.

Vergoeding woon-werkverkeer

Zoals gezegd, zou 37% van de werknemers bereid zijn met de elektrische fiets naar het werk te komen als de baas deze betaalt. Interessant is dat u dan een belastingvrije vergoeding van € 0,19/km mag betalen als het een fiets van de werknemer betreft. Gebruikt de werknemer dus zijn eigen fiets of een fiets die u heeft vergoed of verstrekt, dan is een belastingvrije vergoeding mogelijk. Heeft u echter een fiets ter beschikking gesteld, dan is een onbelaste vergoeding niet mogelijk.

Aanverwante zaken?Als u aanverwante zaken vergoedt, zoals een verzekering of reparatiekosten, is dit ook belast als het een fiets van de werknemer betreft. Dat geldt ook als de elektrische fiets op de zaak kan worden opgeladen. Desgewenst kunt u ook deze zaken onderbrengen in de werkkostenregeling. Voor een ter beschikking gestelde fiets is een en ander belastingvrij, want de fiets is immers uw eigendom. Een uitzondering vormt een regenpak, dit is ook belast bij een ter beschikking gestelde fiets. Ook nu kunt u ervoor kiezen dit in de werkkostenregeling onder te brengen. Laadt uw werknemer een ter beschikking gestelde fiets thuis op, dan kunt u hem deze kosten onbelast vergoeden.

Een fiets of elektrische fiets is in beginsel belast, maar kunt u onderbrengen in de werkkostenregeling. Dit geldt ook voor aanverwante zaken zoals een reparatiekit, verzekering, maar geen regenpak! Alternatief is als u een fiets ter beschikking stelt, dan blijft deze onbelast. U moet dan wel het privégebruik als loon zien.

Vragen of advies nodig?

Heeft u vragen over uw administratie of belasting? Of heeft u fiscale en financiële advies nodig? Neem dan contact met ons op.