Skip to main content

Belastingcontrole

Adviseur er meteen bij?

Iedere onderneming krijgt vroeg of laat te maken met een belastingcontrole. U kunt zo’n onderzoek wellicht prima zelf afhandelen maar waarom is het verstandig toch uw adviseur hier (op tijd) bij te betrekken?

Aankondiging boekenonderzoek

Vooraf bericht. Als u te maken krijgt met een boekenonderzoek, dan krijgt u hierover altijd vooraf bericht. De fiscus kondigt aan wanneer hij bij uw onderneming wil komen controleren. Daarnaast legt hij schriftelijk vast op welke belastingmiddelen en jaren de controle ziet, bijvoorbeeld de aanvaardbaarheid van de btw-aangiften over de jaren 2009 tot en met 2013. Let op. Dit betekent niet dat de fiscus zijn onderzoek niet kan uitbreiden. Als daar aanleiding toe is, kan hij meerdere jaren en andere middelen aan het onderzoek toevoegen.

Op welk moment adviseur erbij? Een dilemma waar veel ondernemers mee worstelen, is op welk moment zij hun adviseur bij een dergelijke controle moeten betrekken. Al direct bij aanvang? Of als de controle nagenoeg is afgerond en er alleen nog een eindgesprek hoeft plaats te vinden? Dat scheelt natuurlijk aanzienlijk in de kosten.

Direct erbij betrekken

In de meeste gevallen is het raadzaam uw adviseur direct aan het begin van het controletraject erbij te betrekken. Dit kost weliswaar geld, maar kan u ook veel fiscale problemen besparen.

Eerste gesprekken. Ten eerste is uw adviseur goed op de hoogte van uw fiscale verplichtingen. Zo kan hij tijdens de eerste besprekingen de afbakening van de controle nog eens met de controleur doornemen. Verder kan hij goed in de gaten houden of de door de controleambtenaar gestelde vragen wel door de beugel kunnen of dat u in uw enthousiasme niet meer vertelt dan nodig is.

Stukken verzamelen. Daarnaast kunt u samen met uw adviseur de gesprekken en controle goed voorbereiden. Zorg ervoor dat de gevraagde stukken klaarliggen. Dit voorkomt verrassingen, is prettig voor de controleur en ziet er ook meteen professioneel uit.

Aansturen op compromis?

Conceptcontrolerapport. Na de controle ter plaatse zal de controleur in de regel met een aantal potentiële correcties op de proppen komen. Zorg ervoor dat hij deze correcties schriftelijk vastlegt in een conceptcontrolerapport waarna u dit kunt bespreken met uw adviseur.

Eindgesprek. Verzamel samen argumenten en bewijsstukken waarmee de controleur kan worden overtuigd. Dit kan dan tijdens het eindgesprek plaatsvinden waarna de definitieve correcties in het definitieve rapport worden vastgelegd.

Lagere correctie. Buiten het feit dat uw adviseur beter in staat is uw fiscale gelijk te beargumenteren, kan hij tijdens het eindgesprek ook aansturen op een compromis, over de gehele controle of per correctie. Dit heeft als voordeel dat de fiscale correctie mogelijk lager uitvalt.

Fixed fee afspreken?

Samengevat kan uw adviseur een voorname rol spelen tijdens een belastingcontrole. Betrek hem vanaf het begin hierbij en zorg ervoor dat hij bij iedere bespreking aanwezig is. Dit leidt weliswaar tot advieskosten maar behoedt u voor grote fiscale miskleunen. Mogelijk kunt u met uw adviseur een fixed fee afspreken zodat u vooraf weet wat de totale kosten van zijn advies zullen zijn.

Vragen of advies nodig?

Heeft u vragen over uw administratie of belasting? Of heeft u fiscale en financiële advies nodig? Neem dan contact met ons op.