botbijlvdmeerlogo

Nieuws

Bitcoins in box 3

 

Bitcoins zijn volop in de actualiteit. Zeker door de koersexplosies. Wat speelt er bij de aangifte inkomstenbelasting, die u binnenkort moet gaan doen, bij het opgeven van bitcoins en andere soortgelijke cryptocurrencies?

Cryptocurrencies

Box 3. Uw bezit aan bitcoins (en andere cryptocurrencies, zoals de Ethereum en de Litecoin) moet u in uw aangifte inkomstenbelasting in box 3 verantwoorden als ‘overige bezittingen’.

Vrijstelling. Natuurlijk bestaat er wel recht op de gebruikelijke vrijstelling in box 3 van € 25.000,- per persoon (in 2018: € 30.000,- per persoon), maar voor de rest is het ‘gewoon braaf aftikken’!

Forfaitair rendement. Afhankelijk van de omvang van het vermogen ligt het tarief tussen de 0,86 en 1,61%. In plaats van het ‘oude vertrouwde’ forfaitaire rendement van 4% geldt er per 1 januari 2017 een gedifferentieerd forfaitair rendement. Hierover betaalt u 30% belasting. Deze regeling ziet er voor het jaar 2017 als volgt uit:

Schijf Vermogen in box 3 Forfaitair rendement
0 € 25.000,- (p.p.) heffingsvrij 0%
1 vermogen € 25.000,- tot € 100.000,- 2,87%
2 vermogen € 100.000,- tot € 1.000.000,- 4,60%
3 vermogen boven € 1.000.000,- 5,39%

Tip. Er bestaat een bijzondere vrijstelling voor contant geld en vergelijkbare vermogensrechten. Denk aan cadeaubonnen en elektronisch geld. Deze vrijstelling bedraagt € 522,- per persoon, voor fiscale partners geldt het dubbele bedrag (€ 1.044,-). Zeker is het niet, maar het is goed verdedigbaar dat ook cryptocurrencies in deze (bescheiden) vrijstelling delen. Toch meegenomen!

Peildatum

Koers op 1 januari. In uw aangifte inkomstenbelasting moet de waarde van de in het bezit zijnde cryptocurrencies aangegeven worden op basis van de koers op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet (de peildatum dus).

  • In uw komende aangifte inkomstenbelasting is dat dus de koers op 1 januari 2017. En die bedroeg toen ongeveer € 900,-. Feitelijk blijft daarmee de recente koersexplosie onbelast.
  • Crasht de bitcoin in de loop van 2018, dan tikt u ook inkomstenbelasting af op basis van de koers van 1 januari 2018.
  • Wie pas voor het eerst in 2017 cryptocurrencies heeft gekocht, hoeft deze dus niet in zijn belastingaangifte over 2017 op te geven.

Op tijd te gelde gemaakt en omgezet. Bijvoorbeeld inboedel, auto en boot, maar ook sieraden, dure cognac en dito champagne, zijn allemaal vrijgesteld in box 3. Dat geldt ook voor een eigen woning, die valt immers in box 1. Wie tijdig - voor de peildatum - zijn bitcoins te gelde heeft gemaakt en omgezet in de genoemde producten, ontspringt dus de fiscale dans in box 3.

Belastingcontrole

Melden aan de Belastingdienst? Banken moeten verplicht uw banksaldo melden (resigneren) aan de Belastingdienst. Hoe de Belastingdienst uw bezit aan bitcoins gaat controleren, wil men nog niet zeggen (om ‘de mensen niet wijzer te maken’). Men zal er ongetwijfeld wat op gaan vinden.

En besef: op internet bestaan er geen geheimen. Uw bitcoin-code kunt u ook printen op een stukje papier. Of dat werkt of niet: niet aangeven blijft strafbaar!

Uw bezit aan bitcoins (en andere cryptocurrencies) moet u in uw aangifte inkomstenbelasting in box 3 verantwoorden als ‘overige bezittingen’. In uw komende aangifte is dat dus de koers op 1 januari 2017 en die bedroeg toen ongeveer € 900,-. De recente koersexplosie blijft voor de aangifte 2017 onbelast.

Wat verstaat de fiscus onder ‘werkkleding’?

 

Kleding is voor u als ondernemer alleen fiscaal aftrekbaar als er sprake is van ‘werkkleding’. Een gereformeerde predikant haalde onlangs hierover bakzeil bij de rechter. Wat kunt u hiervan leren? Hoe voorkomt u discussie met de fiscus?

Wat speelde er? In deze zaak voor de Rechtbank Gelderland, 22.11.2017 (RBGEL:2017:6029) , ging het om een predikant die voor de uitoefening van zijn werkzaamheden een jacquet had aangeschaft. De aankoopkosten van € 350,- wil de predikant fiscaal in aftrek brengen op zijn winst uit onderneming. De Belastingdienst staat dit echter niet toe. Uiteindelijk komt de zaak voor de rechter.

Criteria voor werkkleding

De kosten van werkkleding/bedrijfskleding voor uzelf kunnen alleen als fiscale aftrekpost worden opgevoerd als de kleding:

  • uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens de werkzaamheden te worden gedragen; of
  • zulke uiterlijke kenmerken heeft dat daaruit blijkt dat de kleding uitsluitend tijdens de werkzaamheden gedragen kan worden.

Uniform, e.d. Wanneer is er nu sprake van kleding die uitsluitend geschikt is om tijdens de bedrijfswerkzaamheden te worden gedragen? Denk hierbij aan een uniform, overall of kleding op basis van de Arbeidsomstandighedenwet, zoals veiligheidsschoenen of een veiligheidszaagbroek. Voor dergelijke kleding staat ondubbelzinnig vast dat er sprake is van werkkleding. De kosten hiervan kunt u aftrekken van uw winst.

Reclame. Hetzelfde geldt voor kledingstukken met zulke uiterlijke kenmerken dat u deze alleen tijdens uw werk kunt dragen. Denk hierbij aan een bedrijfslogo dat op de kleding is aangebracht. Dit logo moet wel voldoende groot zijn (in totaal 70 cm2 ) om effect te hebben. Let op. U kunt dus niet volstaan met een minimale reclame-uiting.

Terug naar onze predikant

Ook privé te dragen. Het jacquet van de predikant heeft geen specifieke uiterlijke kenmerken die verwijzen naar zijn ondernemerschap. Daarom hoefde door de rechter alleen beoordeeld te worden of deze kleding nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te worden gedragen. U zult begrijpen dat dit voor de rechter geen lastige zaak was. Een jacquet wordt weliswaar tegenwoordig niet vaak meer gedragen, maar toch nog weleens gezien op huwelijksfeesten, begrafenissen of andere formele gebeurtenissen. Dit kostuum kan dus ook privé worden gedragen. Het feit dat de predikant het jacquet hiervoor niet gebruikt, doet niet ter zake. Er moet namelijk gekeken worden naar de objectieve kenmerken van het jacquet zelf. Er is in dit geval volgens de rechter duidelijk geen sprake van werkkleding. De aankoopkosten van het jacquet zijn dus niet aftrekbaar.

Werkkleding voor uw werknemers

Ter beschikking stellen. Onder de werkkostenregeling is er een verschil in vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen. Alleen als u werkkleding aan uw werknemers ter beschikking stelt, kan dit onbelast en komt dit dus ook niet ten laste van de vrije ruimte (1,2% van de loonsom). Dit is het bedrag dat u jaarlijks onbelast aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan uw werknemers mag uitgeven.

Vergoeden of verstrekken. Als u werkkleding vergoedt of verstrekt, kunt u belastingheffing bij uw werknemer voorkomen door de vergoeding/verstrekking onder te brengen in de vrije ruimte. Heeft u niet voldoende vrije ruimte, dan betaalt u over het meerdere 80% eindheffing.

Kleding die u ook privé kunt dragen, wordt fiscaal niet als werkkleding aangemerkt. Om de fiscale aftrek veilig te stellen, is dan een bedrijfslogo van tenminste 70 cm2 op ieder afzonderlijk kledingstuk noodzakelijk.

Laatste Nieuws

Bitcoins in box 3
dinsdag 06 februari 2018
  Bitcoins zijn volop in de actualiteit. Zeker door de koersexplosies. Wat speelt er bij de aangifte inkomstenbelasting, die u binnenkort moet... Lees verder...

 

 

RB logo