botbijlvdmeerlogo

Nieuws

Urencriterium 2020

Versoepeling fiscale urencriterium

Door corona is het fiscale urencriterium van minimaal 1.225 uur per jaar aanzienlijk versoepeld. Hoe ziet dat criterium er nu uit als dat speelt bij u?

Gerelateerde documenten

Versoepeling urencriterium. Door de coronacrisis kunnen bepaalde ondernemers voor de inkomstenbelasting niet meer voldoen aan het urencriterium, waardoor ze de aanspraak op de fiscale ondernemersfaciliteiten mis kunnen lopen. Het kabinet heeft daarom op 24 april 2020 een versoepeling van het urencriterium aangekondigd. Om voor bepaalde ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en oudedagsreserve, in aanmerking te komen, moet u per kalenderjaar 1.225 uur aan werkzaamheden hebben besteed aan uw onderneming. Tip.  Om u hierin tegemoet te komen mag u voor de periode van 1 maart t/m 31 mei 2020 ervan uitgaan dat u minstens 24 uur per week aan uw bedrijf heeft besteed, ook als u door de coronacrisis gedurende deze periode geen of minder uren aan uw bedrijf heeft besteed.

Verlaagd urencriterium? Om voor de startersaftrek voor arbeidsongeschiktheid in aanmerking te kunnen komen, geldt een verlaagd urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. Tip.  Voor de periode van 1 maart t/m 31 mei 2020 mag u ervan uitgaan dat u 16 uur per week aan uw onderneming heeft besteed, ook als u door de coronacrisis gedurende deze periode geen of minder uren aan uw onderneming heeft besteed.

Seizoensgebonden ondernemers. Voor seizoensgebonden ondernemers wordt er een aanvullende regeling getroffen als de piek van de werkzaamheden in de periode 1 maart t/m 31 mei 2020 valt. Tip.  Om ook hierin tegemoet te komen, mogen seizoensgebonden ondernemers aan de hand van hun administratie uitgaan van het aantal uren dat ze in de periode 1 maart t/m 31 mei 2019 aan hun bedrijf hebben besteed.

Wel uw uren blijven bijhouden! Houd ook in de versoepelingsperiode uw urenadministratie bij. Zo tellen niet alleen de declarabele uren mee voor het urencriterium, maar ook de niet-declarabele uren, zoals de uren die u besteedt aan het bijwerken van uw administratie, de website, e.d.

U mag van 01.03.2020 t/m 31.05.2020 ervan uitgaan dat u minstens 24 uur per week aan uw bedrijf heeft besteed (16 uur voor starters). Houd wel uw uren bij, ook tijdens deze periode.

Nieuwe fiscale steunmaatregelen aangekondigd!

De rijksoverheid heeft nieuwe fiscale steunmaatregelen aangekondigd. De maatregelen moeten nog verder uitgewerkt worden. Drie maatregelen die nu zijn aangekondigd, beschrijven we hierna kort.

1. Maatregel, ook voor zzp’ers: versoepeling urencriterium

Ondernemers hebben recht op verschillende soorten ondernemersaftrek. De bekendste is waarschijnlijk de zelfstandigenaftrek. Hier kunnen ondernemers gebruik van maken als ze ten minste 1.225 uur per kalenderjaar aan hun onderneming besteden. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen, zal de Belastingdienst van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 ervan uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat deze onder de versoepeling vallen. Circa 40.000 ondernemers hebben profijt van deze maatregel.

2. Werkkostenregeling, meer vrije ruimte

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven, wordt eenmalig verhoogd van 1,7 naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben, kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoetkomen, bijv. door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Dit kan ook een boost geven aan sectoren die sterk getroffen zijn door de crisis.

3. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Kredietverstrekkers, zoals banken, willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020 uiterlijk in 2021 worden terugbetaald.

Nu is er aangekondigd dat de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 hoeft te worden betaald, maar dat deze (direct) kan worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). In plaats hiervan kan er worden gekozen om de resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan ook apart binnen bijv. vijf jaar worden afbetaald. Dit geeft meer mogelijkheden tot maatwerk. Naar verwachting kunnen 60.000 hypotheekhouders hier gebruik van maken.

Met deze aankondiging worden er een paar belangrijke fiscale pijnpunten verminderd. De regelingen moeten nog wel worden uitgewerkt. De versoepeling van het urencriterium geldt voor alle ondernemers die door de coronacrisis niet aan het urencriterium kunnen voldoen. De Belastingdienst zal van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 ervan uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren dus niet daadwerkelijk hebben besteed.Blijf wel altijd uw uren bijhouden!

Laatste Nieuws

Compensatie
zondag 26 juli 2020
Compensatie voor aanschaf eHerkenning Veilige communicatie. Staatssecretaris Knops heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de compensatie die... Lees verder...

 

 

LogoRB Vlak Erkend RB Kantoor RGB