botbijlvdmeerlogo

Nieuws

Urencriterium

Urenstaat achteraf even opmaken, een probleem?

Als u voor een aantal ondernemersfaciliteiten in aanmerking wilt komen, moet u voldoende uren in uw bedrijf werken. U kunt dat bewijzen aan de hand van een urenstaat. Maar mag u die ook achteraf opstellen? Wat vond de rechter?

 


1.225-ureneis.Als ondernemer in de inkomstenbelasting, zoals eenmanszaken, maatschappen en Vof’s, heeft u recht op een aantal specifieke fiscale voordelen. Daarvoor geldt dat u minstens 1.225 uren per jaar in uw bedrijf actief moet zijn en dat dit meer dan de helft van al uw gewerkte uren is. Deze laatste eis geldt overigens niet voor starters. U kunt het aantal gewerkte uren aannemelijk maken met een zogenaamde urenstaat, waarin u bijhoudt waarmee u bezig bent en hoeveel uren hiermee gemoeid zijn.

Welke fiscale faciliteiten?

Dat u minstens 1.225 uren in uw bedrijf werkzaam bent, het zogenaamde urencriterium, geldt voor de zelfstandigenaftrek, de oudedagsreserve, de meewerkaftrek en de speur- en ontwikkelingsaftrek. Deze faciliteiten mist u dus bij onvoldoende uren. Probeer dit te voorkomen, want alleen al de zelfstandigenaftrek levert € 7.280,- aan aftrek op.

Urenstaat achteraf?Het bijhouden van een urenstaat is een nauwkeurig, tijdrovend en vervelend karwei. Veel van uw collega’s gokken het er dan ook maar op dat de inspecteur aanneemt dat men genoeg tijd in het bedrijf actief is. Gaat die echter vragen stellen, wat met name bij twijfelgevallen gebeurt, dan probeert men alsnog achteraf een urenstaat in elkaar te draaien. De rechter heeft onlangs duidelijk gemaakt of dit wel kan.

Pianohersteller ontstemd

In het berechte geval ging het om een pianohersteller die diende aan te tonen dat hij ten minste 1.225 uren in zijn bedrijf werkte. Daarvoor bediende hij zich van een achteraf opgestelde urenstaat, waarin hij uitkwam op 1.480 uren. Daarvan waren er slechts 216 declarabel. Voor de resterende uren handelde het zich om onderzoekswerkzaamheden. Het Hof accepteerde de urenstaat echter niet. Volgens de rechters is een achteraf opgestelde urenstaat weliswaar mogelijk, maar was deze in dit geval te globaal, niet gespecificeerd en te algemeen van aard. De fiscus werd dan ook in het gelijk gesteld, Gerechtshof Den Haag, 22.04.2016(GHDHA:2016:1105).

Wanneer moet u opletten?

Het mag met een ‘maar’.Het belang van de uitspraak is gelegen in het feit dat een urenstaat ook achteraf mag worden samengesteld. Dit is echter een minder veilige optie dan het dagelijks bijhouden van uw uren, zo blijkt. Logisch ook, want dan moet u zich al uw activiteiten soms jaren later zien te herinneren. De achteraf opgestelde urenstaat was in dit geval dan ook te globaal, te weinig gespecificeerd en te algemeen.

Verstandiger.Wilt u dit voorkomen, dan moet u wel dagelijks of hooguit wekelijks uw activiteiten bijhouden. Of u die direct in klad of pas achteraf in een urenstaat verwerkt, is minder van belang.

Slimmer.Rond uw uren niet teveel af op hele uren, want dat is ongeloofwaardig. Hetzelfde geldt als u bijv. vermeldt dagelijks één uur met uw administratie, schoonmaken of de telefoon bezig te zijn. Heeft u dus veel onrendabele uren of moet u veel uren maken om een kleine omzet binnen te halen, dan kunt u vragen verwachten. Hetzelfde geldt als voor de hand ligt dat u moeilijk aan het urencriterium kunt voldoen omdat u ernaast ook nog een drukke baan of jonge kinderen heeft.

 

OUDEDAGSRESERVE

Oudedagsreserve veiligstellen

Met de vorming van de oudedagsreserve verschuift u belastingbetaling naar de toekomst. Echter kan het in bepaalde situaties gebeuren dat u eerder fiscaal moet afrekenen. Hoe voorkomt u dit?

FOR. Als u voldoet aan het urencriterium (minstens 1.225 uur in uw bedrijf werkt) en in het begin van het kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd (2015: 65 jaar en 3 maanden) heeft bereikt, kunt u gebruikmaken van de oudedagsreserve. Vroeger was deze beter bekend als ‘fiscale oudedagsreserve’, oftewel: ‘FOR’.

Voor wie is oudedagsreserve bestemd?

De oudedagsreserve geldt alleen voor ondernemers met een eenmanszaak, een Vof of maatschap. De regeling is niet voor rechtspersonen (BV). Of u meedoet aan deze regeling, mag u ieder jaar weer zelf weten. Doet u mee, dan mag u voor 2015 9,8% van uw winst reserveren tot een maximum van € 8.631,-. Met het gereserveerde bedrag vermindert uw winst en betaalt u dus ook minder belasting. Als u met uw bedrijf stopt, moet u alsnog afrekenen met de fiscus over de opgebouwde reserves.

Voor- en nadelen oudedagsreserve

Voordeel. Uitstel van belastingbetaling levert u een rente- en liquiditeitsvoordeel op. Ondernemers vinden het soms een nadeel dat ze in de toekomst moeten afrekenen over de reserve. Eigenlijk houdt dit argument geen stand, want als ze deze niet hadden opgebouwd, waren ze het geld al kwijt geweest aan de fiscus.

Nadelig belastingtarief? De oudedagsreserve kent wel nog een ander nadeel. Het tarief dat u te zijner tijd over de reserve betaalt, kan wel eens hoger zijn dan het huidige belastingtarief. Dit is met name het geval als uw inkomen, omdat u moet afrekenen over de reserve, boven de € 57.586,- komt te liggen. U betaalt dan over het meerdere namelijk 52% (2015) belasting. Was het tarief toen u reserveerde minder hoog, bijvoorbeeld 33,1% of 42%, dan betaalt u per saldo dus meer belasting en is het nog maar de vraag of dit opweegt tegen de genoemde voordelen. Anderzijds rekent u meestal pas af over de oudedagsreserve als u 65 jaar bent geweest. U heeft dan het voordeel dat u over de eerste € 33.589,- (2015) inkomen circa 18% minder belasting betaalt.

Hoeveel toevoegen (doteren)?

De dotatie aan de oudedagreserve bedraagt ten hoogste het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar de oudedagsreserve bij het begin van het kalenderjaar te boven gaat. Let op. Als het bedrag van de oudedagsreserve hoger is dan het ondernemingsvermogen en er is sprake van één van de volgende situaties, dan valt het gedeelte wat boven het eigen vermogen uitkomt vrij. Hierover moet u vervolgens belasting betalen.

  • U staakt de onderneming geheel of gedeeltelijk.
  • U heeft op 1 januari van het kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt.
  • U voldoet dit kalenderjaar en het vorige kalenderjaar niet aan het urencriterium.

Tip 1. Als de oudedagreserve boven het eigen vermogen dreigt uit te komen, doe dan een privéstorting. Hiermee verhoogt u het eigen vermogen, waardoor vrijval van de oudedagreserve voorkomen wordt. Omdat hierdoor uw privévermogen afneemt, kan het zijn dat dit ook gunstig voor u uitpakt voor wat de vermogensrendementsheffing (box 3) betreft. Tip 2. Reserveer de oudedagsreserve op een aparte bankrekening.

Dreigt de stand van de oudedagsreserve boven het ondernemingsvermogen uit te komen, bijvoorbeeld door veel privéopnames in 2015, doe zo mogelijk dan één of meerdere privéstortingen vóór het einde van het jaar. U moet natuurlijk wel in privé over die middelen beschikken.

Laatste Nieuws

Extra bedrijfsactiviteit, wat u daarvoor moet regelen
woensdag 22 september 2021
  Veel ondernemers zijn door de coronacrisis gedwongen om te kijken naar uitbreiding en/of (gedeeltelijke) omschakeling van de... Lees verder...

 

 

LogoRB Vlak Erkend RB Kantoor RGB