botbijlvdmeerlogo

Nieuws

Tenaamstelling factuur Vof

Als u als ondernemer uw beroep uitoefent via een Vof, dan is voor de btw de Vof ‘de ondernemer’. Zo is het de Vof die de eventueel verschuldigde btw moet afdragen en de verrekenbare btw op kosten in aftrek kan brengen. Maar wat nu als er een factuur op uw naam is uitgesteld en niet op naam van de Vof? Mag u de btw hiervan nu wel of niet in aftrek nemen? En wat met de inkomstenbelasting? Mag u deze kosten wel of niet zakelijk opvoeren?

Factuur op naam van de vennoot

Btw op factuur. Een Vof mag de btw op de zakelijke kosten die de vennoten op eigen naam hebben gemaakt in aftrek brengen. Zolang de facturen maar in de boekhouding van de Vof worden opgenomen, is de btw aftrekbaar. Dit zelfde geldt ook voor zakelijke abonnementen die op naam van een vennoot zijn afgesloten. Let op. Voor investeringsgoederen gelden andere regels. Maar als een investeringsfactuur op naam van een vennoot is uitgesteld, dan is door een speciale regeling van de staatssecretaris van Financiën onder bepaalde voorwaarden de aftrek van btw wel goedgekeurd.

Er kunnen ook niet-fiscale redenen zijn waarom een factuur niet op naam van een Vof staat, bijvoorbeeld omdat bij sommige diensten een bedrijfsnaam betekent dat er een ‘zakelijk’ contract moet worden gesloten tegen soms hogere kosten. Daarover een volgende keer meer.

Wat houdt die regeling in?

Zo mag de Vof in de volgende situaties de btw van investeringsgoederen in aftrek brengen, ook als de factuur op naam van een vennoot staat:

  1. als het investeringsgoed binnen de Vof gebruikt wordt voor met btw-belaste prestaties, als de speciale regeling niet kan worden toegepast en als u als vennoot voor het gebruik van uw investeringsgoed binnen de Vof geen vergoeding van de Vof ontvangt. Als u het investeringsgoed bijvoorbeeld tegen een vergoeding verhuurt aan de Vof, is de speciale regeling niet van toepassing, tenzij de vergoeding winstafhankelijk is gemaakt;
  2. als de Vof de btw alle rechten en verplichtingen met betrekking tot het investeringsgoed op zich neemt. Dit betekent onder andere dat bij verkoop van het investeringsgoed de Vof in beginsel een btw-factuur uit zal moeten reiken;
  3. de Vof zal ook moeten controleren en bijhouden of de btw terecht in aftrek is gebracht. De facturen die betrekking hebben op het investeringsgoed, dienen te worden opgenomen in de boekhouding van de Vof.

Verstandiger? Bij samenwerkingsverbanden verdient de tenaamstelling van het samenwerkingsverband de voorkeur. Zo voorkomt u discussies en komt de aftrek van btw niet in het geding. Tip. Voorkom al dat fiscale gedoe en zorg dat u altijd btw-nota’s ontvangt waarop de naam van uw Vof (bedrijf) staat en niet uw eigen naam.

En voor de inkomstenbelasting (IB)?

Voor de IB moet u aannemelijk maken dat het zakelijke kosten betreft voor de Vof. Voor gemengde kosten of kosten waar een privékarakter aan hangt, wordt het aantonen van zakelijk nut lastiger als de factuur op naam van een vennoot is uitgesteld. Daarom geldt ook hier: voorkomen is beter dan genezen.

E-bike van de baas, ook iets voor u?

Volgens onderzoek zou 37% van de werknemers met een elektrische fiets naar het werk willen reizen, als ze er een van de baas zouden krijgen. Misschien best een idee, maar hoe zit dat fiscaal? Wat is er momenteel onbelast nog mogelijk?

Tijd is geld.Dagelijks tijdens de spits in de file staan, is ook financieel geen pretje. Het openbaar vervoer laat echter te wensen over en fietsen is alleen op korte afstanden een optie. Bovendien willen we liever niet moe en bezweet op het werk verschijnen.

Onderzoek Univé.Of er nu verzekeringsbelangen spelen of niet, uit hun onderzoek blijkt wel dat een elektrische fiets als een goed alternatief wordt gezien. Als de werkgever een dergelijke fiets zou betalen, is zelfs 37% van de werknemers bereid hiermee naar het werk te gaan. Maar is dit wel mogelijk zonder dat de fiscus direct zijn ‘tol’ eist?

Werkkostenregeling 2016

Uitgangspunt is dat het verstrekken of vergoeden van een fiets tegenwoordig ondergebracht kan worden in de werkkostenregeling. Dat geldt ook voor een elektrische fiets. Dit betekent dat als u de fiets hierin onderbrengt, de werknemer geen belasting betaalt.

Daar is ie weer ...Blijft u dit jaar met alle zaken die u in de werkkostenregeling onderbrengt onder de 1,2% van de loonsom, dan betaalt u ook als werkgever geen belasting. Schiet u over dit bedrag heen (zoals dit bij veel kleine werkgevers het geval kan zijn), dan betaalt u 80% eindheffing over het meerdere.Tip.Maar u kunt er natuurlijk ook gewoon voor kiezen de e-fiets als loon aan te merken en de werknemer voor de belasting te laten opdraaien. Hij heeft er immers ook voordeel bij.

Alternatief: ter beschikking stellen?Als u een fiets of e-bike verstrekt of vergoedt, wordt deze eigendom van de werknemer en is deze dus in beginsel belast. Dat geldt niet als u de fiets ter beschikking stelt. De fiets blijft dan uw eigendom en moet ook weer worden ingeleverd als de dienstbetrekking eindigt. Het nadeel is dat het privégebruik van de fiets weer wel belast is. Dit voordeel wordt gesteld op het aantal privékilometers maal de kostprijs per kilometer. Dit zult u zo goed mogelijk moeten schatten. Dit privévoordeel mag u vervolgens, als u dat wilt, weer onderbrengen in de werkkostenregeling.

Vergoeding woon-werkverkeer

Zoals gezegd, zou 37% van de werknemers bereid zijn met de elektrische fiets naar het werk te komen als de baas deze betaalt. Interessant is dat u dan een belastingvrije vergoeding van € 0,19/km mag betalen als het een fiets van de werknemer betreft. Gebruikt de werknemer dus zijn eigen fiets of een fiets die u heeft vergoed of verstrekt, dan is een belastingvrije vergoeding mogelijk. Heeft u echter een fiets ter beschikking gesteld, dan is een onbelaste vergoeding niet mogelijk.

Aanverwante zaken?Als u aanverwante zaken vergoedt, zoals een verzekering of reparatiekosten, is dit ook belast als het een fiets van de werknemer betreft. Dat geldt ook als de elektrische fiets op de zaak kan worden opgeladen. Desgewenst kunt u ook deze zaken onderbrengen in de werkkostenregeling. Voor een ter beschikking gestelde fiets is een en ander belastingvrij, want de fiets is immers uw eigendom. Een uitzondering vormt een regenpak, dit is ook belast bij een ter beschikking gestelde fiets. Ook nu kunt u ervoor kiezen dit in de werkkostenregeling onder te brengen. Laadt uw werknemer een ter beschikking gestelde fiets thuis op, dan kunt u hem deze kosten onbelast vergoeden.

Een fiets of elektrische fiets is in beginsel belast, maar kunt u onderbrengen in de werkkostenregeling. Dit geldt ook voor aanverwante zaken zoals een reparatiekit, verzekering, maar geen regenpak! Alternatief is als u een fiets ter beschikking stelt, dan blijft deze onbelast. U moet dan wel het privégebruik als loon zien.

Laatste Nieuws

Extra bedrijfsactiviteit, wat u daarvoor moet regelen
woensdag 22 september 2021
  Veel ondernemers zijn door de coronacrisis gedwongen om te kijken naar uitbreiding en/of (gedeeltelijke) omschakeling van de... Lees verder...

 

 

LogoRB Vlak Erkend RB Kantoor RGB