botbijlvdmeerlogo

Nieuws

Wat verstaat de fiscus onder ‘werkkleding’?

 

Kleding is voor u als ondernemer alleen fiscaal aftrekbaar als er sprake is van ‘werkkleding’. Een gereformeerde predikant haalde onlangs hierover bakzeil bij de rechter. Wat kunt u hiervan leren? Hoe voorkomt u discussie met de fiscus?

Wat speelde er? In deze zaak voor de Rechtbank Gelderland, 22.11.2017 (RBGEL:2017:6029) , ging het om een predikant die voor de uitoefening van zijn werkzaamheden een jacquet had aangeschaft. De aankoopkosten van € 350,- wil de predikant fiscaal in aftrek brengen op zijn winst uit onderneming. De Belastingdienst staat dit echter niet toe. Uiteindelijk komt de zaak voor de rechter.

Criteria voor werkkleding

De kosten van werkkleding/bedrijfskleding voor uzelf kunnen alleen als fiscale aftrekpost worden opgevoerd als de kleding:

  • uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens de werkzaamheden te worden gedragen; of
  • zulke uiterlijke kenmerken heeft dat daaruit blijkt dat de kleding uitsluitend tijdens de werkzaamheden gedragen kan worden.

Uniform, e.d. Wanneer is er nu sprake van kleding die uitsluitend geschikt is om tijdens de bedrijfswerkzaamheden te worden gedragen? Denk hierbij aan een uniform, overall of kleding op basis van de Arbeidsomstandighedenwet, zoals veiligheidsschoenen of een veiligheidszaagbroek. Voor dergelijke kleding staat ondubbelzinnig vast dat er sprake is van werkkleding. De kosten hiervan kunt u aftrekken van uw winst.

Reclame. Hetzelfde geldt voor kledingstukken met zulke uiterlijke kenmerken dat u deze alleen tijdens uw werk kunt dragen. Denk hierbij aan een bedrijfslogo dat op de kleding is aangebracht. Dit logo moet wel voldoende groot zijn (in totaal 70 cm2 ) om effect te hebben. Let op. U kunt dus niet volstaan met een minimale reclame-uiting.

Terug naar onze predikant

Ook privé te dragen. Het jacquet van de predikant heeft geen specifieke uiterlijke kenmerken die verwijzen naar zijn ondernemerschap. Daarom hoefde door de rechter alleen beoordeeld te worden of deze kleding nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te worden gedragen. U zult begrijpen dat dit voor de rechter geen lastige zaak was. Een jacquet wordt weliswaar tegenwoordig niet vaak meer gedragen, maar toch nog weleens gezien op huwelijksfeesten, begrafenissen of andere formele gebeurtenissen. Dit kostuum kan dus ook privé worden gedragen. Het feit dat de predikant het jacquet hiervoor niet gebruikt, doet niet ter zake. Er moet namelijk gekeken worden naar de objectieve kenmerken van het jacquet zelf. Er is in dit geval volgens de rechter duidelijk geen sprake van werkkleding. De aankoopkosten van het jacquet zijn dus niet aftrekbaar.

Werkkleding voor uw werknemers

Ter beschikking stellen. Onder de werkkostenregeling is er een verschil in vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen. Alleen als u werkkleding aan uw werknemers ter beschikking stelt, kan dit onbelast en komt dit dus ook niet ten laste van de vrije ruimte (1,2% van de loonsom). Dit is het bedrag dat u jaarlijks onbelast aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan uw werknemers mag uitgeven.

Vergoeden of verstrekken. Als u werkkleding vergoedt of verstrekt, kunt u belastingheffing bij uw werknemer voorkomen door de vergoeding/verstrekking onder te brengen in de vrije ruimte. Heeft u niet voldoende vrije ruimte, dan betaalt u over het meerdere 80% eindheffing.

Kleding die u ook privé kunt dragen, wordt fiscaal niet als werkkleding aangemerkt. Om de fiscale aftrek veilig te stellen, is dan een bedrijfslogo van tenminste 70 cm2 op ieder afzonderlijk kledingstuk noodzakelijk.

Ondernemerschap

Maar een of twee opdrachtgevers, toch ondernemer!

Om voor de inkomstenbelasting als ondernemer te worden aangemerkt, moet u meerdere opdrachtgevers hebben. Uit een recente rechterlijke uitspraak blijkt dat dit echter geen wet van Meden en Perzen is. Hoe zit dat?

Wat speelde er?

Interim-manager. In een procedure die onlangs voor de Rechtbank Gelderland speelde, 13.02.2017 (RBGEL:2017:666) , gaat het om een man die een organisatieadviesbureau drijft. Hij laat zich inhuren voor het verrichten van interim-management en advies.

Te weinig opdrachtgevers? Tijdens een boekenonderzoek stelt de inspecteur vast dat de man maar weinig verschillende opdrachtgevers heeft. Zo werkt hij in 2013 maar voor twee opdrachtgevers en in 2014 zelfs maar voor één. Op zich logisch gezien zijn werkzaamheden als freelancer, maar de inspecteur is niet overtuigd van het ondernemerschap van de man. Hij corrigeert dan ook de aanspraak op de ondernemersfaciliteiten (zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling) in de aangiften inkomstenbelasting over 2013 en 2014.

Ondernemersrisico? De man is het hiermee niet eens en stapt naar de rechter. Hij is van mening dat zijn werkzaamheden voldoende zelfstandigheid en duurzaamheid hebben om voor de inkomstenbelasting aangemerkt te worden als ondernemer. Bovendien loopt hij ondernemersrisico. Zijn opdrachtgevers kunnen besluiten zijn facturen niet te voldoen als ze niet tevreden zijn over zijn werk. Daarnaast kan op ieder moment een lopende opdracht worden beëindigd.

Wat zegt de rechter?

Voldoende continuïteit? Bij de rechtbank spitst de discussie zich toe op de duurzaamheid van de onderneming. Heeft de man voldoende opdrachtgevers om te stellen dat zijn onderneming over continuïteit beschikt?

Ziekte echtgenote. De rechter oordeelt in het voordeel van de man. Tijdens de zitting blijkt dat de man wel meerdere aanbiedingen tot het verrichten van opdrachten heeft gekregen, maar dat hij deze niet heeft aanvaard in verband met ziekte van zijn echtgenote. Hij heeft zelfs een nagenoeg aanvaarde opdracht teruggegeven.

Volgtijdige klanten. Bovendien heeft hij in 2015 vier opdrachtgevers. Zijn echtgenote is dan hersteld. De rechter concludeert dat het niet noodzakelijk is dat een ondernemer meerdere opdrachtgevers tegelijkertijd heeft. Door het volgtijdig verwerven van opdrachten, kan er ook worden voldaan aan de eis van een duurzame onderneming.

Van de ene klus naar de andere

Deze uitspraak laat zien dat het hebben van meerdere gelijktijdige opdrachtgevers niet noodzakelijk is. De interim-manager die als freelancer van de ene naar de andere klus gaat, kan wel degelijk ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Zelfs als een opdracht een volledig jaar beslaat.

Acquisitie vastleggen. Het gezegde dat u als ondernemer minimaal drie opdrachtgevers moet hebben, gaat zodoende niet (altijd) op. Het is daarentegen wel van belang dat u kunt aantonen op zoek te zijn naar nieuwe klanten/opdrachten. Tip.  Houd een dossier bij van uw acquisitie. Leg daarin vast welke activiteiten u heeft ondernomen om nieuwe opdrachten binnen te halen, met wie u heeft gesproken en wat het resultaat hiervan was. Daarmee kunt u op een later moment aantonen dat u weliswaar slechts een of twee opdrachtgevers/klanten heeft, maar dat u hard op zoek bent geweest naar uitbreiding.

Het hebben van slechts een of twee opdrachtgevers is niet direct een probleem voor het ondernemerschap. Wel is het van belang dat u kunt aantonen dat u op zoek bent naar meerdere opdrachtgevers. Of dit gelijktijdige of achtereenvolgende opdrachten zijn, speelt geen rol.

Laatste Nieuws

Extra bedrijfsactiviteit, wat u daarvoor moet regelen
woensdag 22 september 2021
  Veel ondernemers zijn door de coronacrisis gedwongen om te kijken naar uitbreiding en/of (gedeeltelijke) omschakeling van de... Lees verder...

 

 

LogoRB Vlak Erkend RB Kantoor RGB