botbijlvdmeerlogo

Nieuws

OUDEDAGSVOORZIENING

18.05.2021

Uw oudedagsreserve in tijden van corona

U kunt als ondernemer jaarlijks fiscaal een deel van uw winst reserveren voor uw oude dag. Wat gebeurt er met deze oudedagsreserve als uw ondernemingsvermogen door de coronacrisis flink is gedaald?

De oudedagsreserve

Jaarlijkse aftrekpost. U kunt als ondernemer voor de inkomstenbelasting jaarlijks een bedrag ten laste van uw winst brengen om te reserveren in uw oudedagsreserve. Bij deze reservering wordt er niet daadwerkelijk geld door u opzijgezet. Uw winst wordt door deze reserve enkel verlaagd, waardoor u minder inkomstenbelasting verschuldigd bent. Wordt uw winst tegen het hoogste tarief (49,50% in 2021) belast, dan behaalt u over de reservering een belastingvoordeel van 49,50%.

Uitstel van belastingheffing. Hierdoor blijft het geld in de onderneming zitten, zodat u dit kunt blijven gebruiken. Let op. Het is echter uitsluitend een vorm van uitstel van belastingheffing.

Voorwaarden. In 2021 mag u maximaal 9,44% van uw winst toevoegen aan de oudedagsreserve met een maximum van € 9.395. U kunt dit bedrag alleen reserveren als u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt en u aan het urencriterium voldoet. Dit houdt in dat u minimaal 1.225 uur aan uw onderneming moet besteden. Let op.  De dotatie is maximaal het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar uitkomt boven de oudedagsreserve aan het begin van het jaar.

De keerzijde

Belaste vrijval. Ooit valt de oudedagsreserve vrij in de winst en moet u hierover belasting betalen. In de praktijk blijkt dat niet alle ondernemers zich hiervan bewust zijn en hier dan ook geen geld voor opzij hebben gezet. Tip. Heeft de reservering altijd plaatsgevonden tegen het hoge tarief en valt de vrijval plaats tegen het lage tarief, dan heeft u per saldo wel een belastingvoordeel behaald.

Vrijwillige vrijval. U kunt ervoor kiezen om een deel van de oudedagsreserve vrijwillig te laten vrijvallen. Let op. Hierbij is wel vereist dat u ter grootte van deze vrijval geld stort bij een bank of verzekeraar in de vorm van een lijfrente of banksparen. Tegenover de belaste vrijval van de oudedagsreserve staat dan een even grote premieaftrek door de storting van de lijfrente en hoeft u per saldo geen belasting te betalen. Let op 1.  Over de toekomstige jaarlijkse lijfrente-uitkeringen bent u wel inkomstenbelasting verschuldigd. Let op 2.  Het bedrag dat u gaat afstorten, moet uiteraard wel liquide beschikbaar zijn.

Getroffen door coronacrisis?

Reserve hoger dan ondernemingsvermogen. Als uw ondernemingsvermogen (bijv. als gevolg van de coronacrisis) op het einde van het jaar minder bedraagt dan de oudedagsreserve, valt het verschil vrij in de winst als een van de volgende situaties zich voordoet:

  • u staakt de onderneming (gedeeltelijk); of
  • u heeft op 1 januari de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt; of
  • u voldoet in het jaar en het voorgaande jaar niet meer aan het urencriterium. Tip. Vanwege de coronacrisis mag u er voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 van uitgaan dat u ten minste 24 uur per week aan uw onderneming heeft besteed.

Geen dotatie. Doen deze situaties zich niet voor, maar is de oudedagsreserve wel hoger dan het ondernemingsvermogen, dan vindt er geen verplichte vrijval plaats, maar mag u (tijdelijk) geen bedrag meer reserveren. Pas als het ondernemingsvermogen meer bedraagt dan de oudedagsreserve kan er weer gereserveerd worden.

Door een bedrag toe te voegen aan de oudedagsreserve betaalt u minder belasting, maar is er enkel sprake van belastinguitstel. Als de oudedagsreserve hoger is dan het ondernemingsvermogen, mag u (tijdelijk) geen bedrag meer reserveren en moet u er mogelijk zelfs verplicht belasting over betalen.

Uitstel van belastingbetaling weer verlengd ...

 

Op 09.12.2020 maakte het kabinet wederom een nieuw steunpakket bekend. Een onderdeel hieruit betrof het bijzonder uitstel van belastingbetaling. Deze is wederom verlengd. Wat is er gewijzigd ten opzichte van de vorige aanpassing?

Verlengd. Het kabinet heeft op 9 december 2020 bekendgemaakt dat de termijn voor het aanvragen en het verlengen van bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden wederom wordt verlengd tot en met 31 maart 2021. Dit was eerst 31 december 2020.

Wat betekent dit voor u?

Heeft u als bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis, dan heeft u dus nog tot en met 31 maart 2021 de tijd om voor de eerste keer bijzonder uitstel van belastingschulden aan te vragen of een reeds eerder verleend uitstel te verlengen.

Reeds verlengd bijzonder uitstel? Heeft u in 2020 al verlenging gekregen, dan geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021. Tip. U hoeft de al toegekende verlenging niet opnieuw te verlengen. U krijgt een betalingsregeling van 36 maanden vanaf 1 juli 2021 voor de schulden waarvoor u bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen. Dit betreft:

  • de eventuele belastingschulden van voor de coronacrisis; en
  • de belastingschulden die betaald hadden moeten zijn van 12 maart 2020 tot en met 31 maart 2021.

Welke aanslag in de betalingsregeling?

Aangiftebelasting. Omzetbelasting/loonheffing:

  • waarvan voor of op 31 maart 2021 de naheffingsaanslag betaald had moeten zijn; of
  • waarvan voor of op 31 maart 2021 de uiterlijke termijn voor voldoening of afdracht eindigt.

Aanslagbelasting. Inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet en vennootschapsbelasting: indien de aanslag uiterlijk betaald had moeten zijn voor of op 31 maart 2021. Let op. Vanaf 1 april 2021 moet u nieuw opkomende verplichtingen betalen. Doet u dit niet, dan komt u niet in aanmerking voor de betalingsregeling van 36 maanden.

U had uitstel, maar nog niet verlengd?  Heeft of had u bijzonder uitstel van betaling voor de periode van drie maanden, dan moet u na afloop van het bijzonder uitstel de belastingschulden van voor de coronacrisis en de nieuw opkomende verplichtingen betalen. U krijgt alleen een betalingsregeling van 36 maanden vanaf 1 juli 2021 voor de belastingschulden waarvoor bijzonder uitstel is verleend en die betaald hadden moeten zijn tussen 12 maart 2020 en de datum dat het uitstel eindigt.

Uitstel aangevraagd na 1 oktober 2020?  Dan loopt dit uitstel tot 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 moet u nieuw opkomende verplichtingen betalen, zoals de omzetbelasting van het vierde kwartaal 2020 die op 31 januari 2021 betaald moet zijn. Daarbij krijgt u alleen een betalingsregeling van 36 maanden vanaf 1 juli 2021 voor belastingschulden (die opgenomen zijn in het bijzonder uitstel) die betaald hadden moeten zijn in de periode van 12 maart 2020 t/m 31 december 2020. Voor eventuele belastingschulden van voor de coronacrisis krijgt u geen betalingsregeling. Tip.  U kunt nog verlengen tot en met 31 maart 2021. Hierdoor worden belastingschulden die uiterlijk 31 maart 2021 betaald moeten zijn en eventuele belastingenschulden van voor de coronacrisis meegenomen in de betalingsregeling van 36 maanden.

U heeft nog geen uitstel? Heeft u nog geen uitstel aangevraagd en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis, dan kunt u uitstel van betaling krijgen tot 1 april 2021. Tip.  Voor de inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraagt u in één keer uitstel van betaling aan. Dit kan zodra u een aanslag van de voornoemde belastingen heeft ontvangen.

De termijn voor het aanvragen en het verlengen van bijzonder uitstel van betaling belastingschulden is verlengd tot en met 31.03.2021. Dit was eerst 31.12.2020. Voor de inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraagt u in één keer uitstel van betaling aan.

Laatste Nieuws

Extra bedrijfsactiviteit, wat u daarvoor moet regelen
woensdag 22 september 2021
  Veel ondernemers zijn door de coronacrisis gedwongen om te kijken naar uitbreiding en/of (gedeeltelijke) omschakeling van de... Lees verder...

 

 

LogoRB Vlak Erkend RB Kantoor RGB