botbijlvdmeerlogo

Nieuws

Ondernemerschap

Maar een of twee opdrachtgevers, toch ondernemer!

Om voor de inkomstenbelasting als ondernemer te worden aangemerkt, moet u meerdere opdrachtgevers hebben. Uit een recente rechterlijke uitspraak blijkt dat dit echter geen wet van Meden en Perzen is. Hoe zit dat?

Wat speelde er?

Interim-manager. In een procedure die onlangs voor de Rechtbank Gelderland speelde, 13.02.2017 (RBGEL:2017:666) , gaat het om een man die een organisatieadviesbureau drijft. Hij laat zich inhuren voor het verrichten van interim-management en advies.

Te weinig opdrachtgevers? Tijdens een boekenonderzoek stelt de inspecteur vast dat de man maar weinig verschillende opdrachtgevers heeft. Zo werkt hij in 2013 maar voor twee opdrachtgevers en in 2014 zelfs maar voor één. Op zich logisch gezien zijn werkzaamheden als freelancer, maar de inspecteur is niet overtuigd van het ondernemerschap van de man. Hij corrigeert dan ook de aanspraak op de ondernemersfaciliteiten (zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling) in de aangiften inkomstenbelasting over 2013 en 2014.

Ondernemersrisico? De man is het hiermee niet eens en stapt naar de rechter. Hij is van mening dat zijn werkzaamheden voldoende zelfstandigheid en duurzaamheid hebben om voor de inkomstenbelasting aangemerkt te worden als ondernemer. Bovendien loopt hij ondernemersrisico. Zijn opdrachtgevers kunnen besluiten zijn facturen niet te voldoen als ze niet tevreden zijn over zijn werk. Daarnaast kan op ieder moment een lopende opdracht worden beëindigd.

Wat zegt de rechter?

Voldoende continuïteit? Bij de rechtbank spitst de discussie zich toe op de duurzaamheid van de onderneming. Heeft de man voldoende opdrachtgevers om te stellen dat zijn onderneming over continuïteit beschikt?

Ziekte echtgenote. De rechter oordeelt in het voordeel van de man. Tijdens de zitting blijkt dat de man wel meerdere aanbiedingen tot het verrichten van opdrachten heeft gekregen, maar dat hij deze niet heeft aanvaard in verband met ziekte van zijn echtgenote. Hij heeft zelfs een nagenoeg aanvaarde opdracht teruggegeven.

Volgtijdige klanten. Bovendien heeft hij in 2015 vier opdrachtgevers. Zijn echtgenote is dan hersteld. De rechter concludeert dat het niet noodzakelijk is dat een ondernemer meerdere opdrachtgevers tegelijkertijd heeft. Door het volgtijdig verwerven van opdrachten, kan er ook worden voldaan aan de eis van een duurzame onderneming.

Van de ene klus naar de andere

Deze uitspraak laat zien dat het hebben van meerdere gelijktijdige opdrachtgevers niet noodzakelijk is. De interim-manager die als freelancer van de ene naar de andere klus gaat, kan wel degelijk ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Zelfs als een opdracht een volledig jaar beslaat.

Acquisitie vastleggen. Het gezegde dat u als ondernemer minimaal drie opdrachtgevers moet hebben, gaat zodoende niet (altijd) op. Het is daarentegen wel van belang dat u kunt aantonen op zoek te zijn naar nieuwe klanten/opdrachten. Tip.  Houd een dossier bij van uw acquisitie. Leg daarin vast welke activiteiten u heeft ondernomen om nieuwe opdrachten binnen te halen, met wie u heeft gesproken en wat het resultaat hiervan was. Daarmee kunt u op een later moment aantonen dat u weliswaar slechts een of twee opdrachtgevers/klanten heeft, maar dat u hard op zoek bent geweest naar uitbreiding.

Het hebben van slechts een of twee opdrachtgevers is niet direct een probleem voor het ondernemerschap. Wel is het van belang dat u kunt aantonen dat u op zoek bent naar meerdere opdrachtgevers. Of dit gelijktijdige of achtereenvolgende opdrachten zijn, speelt geen rol.

Tenaamstelling factuur Vof

Als u als ondernemer uw beroep uitoefent via een Vof, dan is voor de btw de Vof ‘de ondernemer’. Zo is het de Vof die de eventueel verschuldigde btw moet afdragen en de verrekenbare btw op kosten in aftrek kan brengen. Maar wat nu als er een factuur op uw naam is uitgesteld en niet op naam van de Vof? Mag u de btw hiervan nu wel of niet in aftrek nemen? En wat met de inkomstenbelasting? Mag u deze kosten wel of niet zakelijk opvoeren?

Factuur op naam van de vennoot

Btw op factuur. Een Vof mag de btw op de zakelijke kosten die de vennoten op eigen naam hebben gemaakt in aftrek brengen. Zolang de facturen maar in de boekhouding van de Vof worden opgenomen, is de btw aftrekbaar. Dit zelfde geldt ook voor zakelijke abonnementen die op naam van een vennoot zijn afgesloten. Let op. Voor investeringsgoederen gelden andere regels. Maar als een investeringsfactuur op naam van een vennoot is uitgesteld, dan is door een speciale regeling van de staatssecretaris van Financiën onder bepaalde voorwaarden de aftrek van btw wel goedgekeurd.

Er kunnen ook niet-fiscale redenen zijn waarom een factuur niet op naam van een Vof staat, bijvoorbeeld omdat bij sommige diensten een bedrijfsnaam betekent dat er een ‘zakelijk’ contract moet worden gesloten tegen soms hogere kosten. Daarover een volgende keer meer.

Wat houdt die regeling in?

Zo mag de Vof in de volgende situaties de btw van investeringsgoederen in aftrek brengen, ook als de factuur op naam van een vennoot staat:

  1. als het investeringsgoed binnen de Vof gebruikt wordt voor met btw-belaste prestaties, als de speciale regeling niet kan worden toegepast en als u als vennoot voor het gebruik van uw investeringsgoed binnen de Vof geen vergoeding van de Vof ontvangt. Als u het investeringsgoed bijvoorbeeld tegen een vergoeding verhuurt aan de Vof, is de speciale regeling niet van toepassing, tenzij de vergoeding winstafhankelijk is gemaakt;
  2. als de Vof de btw alle rechten en verplichtingen met betrekking tot het investeringsgoed op zich neemt. Dit betekent onder andere dat bij verkoop van het investeringsgoed de Vof in beginsel een btw-factuur uit zal moeten reiken;
  3. de Vof zal ook moeten controleren en bijhouden of de btw terecht in aftrek is gebracht. De facturen die betrekking hebben op het investeringsgoed, dienen te worden opgenomen in de boekhouding van de Vof.

Verstandiger? Bij samenwerkingsverbanden verdient de tenaamstelling van het samenwerkingsverband de voorkeur. Zo voorkomt u discussies en komt de aftrek van btw niet in het geding. Tip. Voorkom al dat fiscale gedoe en zorg dat u altijd btw-nota’s ontvangt waarop de naam van uw Vof (bedrijf) staat en niet uw eigen naam.

En voor de inkomstenbelasting (IB)?

Voor de IB moet u aannemelijk maken dat het zakelijke kosten betreft voor de Vof. Voor gemengde kosten of kosten waar een privékarakter aan hangt, wordt het aantonen van zakelijk nut lastiger als de factuur op naam van een vennoot is uitgesteld. Daarom geldt ook hier: voorkomen is beter dan genezen.

Laatste Nieuws

Urencriterium 2020
maandag 18 mei 2020
Versoepeling fiscale urencriterium Door corona is het fiscale urencriterium van minimaal 1.225 uur per jaar aanzienlijk versoepeld. Hoe ziet dat... Lees verder...

 

 

LogoRB Vlak Erkend RB Kantoor RGB