botbijlvdmeerlogo

Nieuws

Starten met ondernemen, welke btw is wanneer aftrekbaar?

Soms gaat er heel wat aan vooraf, voordat een onderneming uiteindelijk echt van start gaat. Soms worden daar ook de nodige kosten voor gemaakt. Wat doet u met de btw op deze kosten? Wat is het gevolg van een recente wetsaanpassing?

Vanaf wanneer bent u ondernemer?

Starten. Een onderneming starten gaat soms heel vlot, maar soms is er veel voorbereidingstijd nodig om bijvoorbeeld van een idee voor een product uiteindelijk te komen tot het produceren en verkopen van producten. Dat vergt tijd en geduld.

Of niet starten. Soms komt een onderneming toch niet tot activiteiten. Bijvoorbeeld als er voor een product toch geen markt blijkt te zijn, of dat bepaalde regelgeving ervoor zorgt dat ondernemingsplannen stranden. Ook een gebrek aan investeerders kan het einde van een potentiële onderneming betekenen.

Start onderneming? De vraag wanneer een onderneming is gestart, is niet altijd even gemakkelijk te beantwoorden. Let op. Voor de btw gelden bovendien andere regels dan voor de inkomstenbelasting.

Btw. Voor de btw is er sprake van ondernemerschap vanaf het moment dat het voornemen om activiteiten als ondernemer te gaan verrichten blijkt uit objectieve factoren. Anders gezegd: zolang de ondernemersplannen alleen in je hoofd (of in je laptop) zitten, ben je nog geen ondernemer voor de btw, maar wel zodra je ondernemersplannen ook op enige manier naar buiten toe blijken. Dat ‘naar buiten toe blijken’, kan op heel veel verschillende manieren, bijvoorbeeld:

  • u schrijft zich in bij de Kamer van Koophandel;
  • u schrijft een ondernemingsplan en gaat daarmee naar de bank voor een financiering;
  • u doet marktonderzoek naar mogelijke afzetmarkten voor uw product of dienst;
  • u laat alvast een zakelijke website bouwen;
  • u doet uw eerste inkopen van de goederen die u wilt verkopen;
  • u gaat met uw plannen naar een administratiekantoor om te bespreken wat er financieel en administratief bij uw onderneming komt kijken.

Tip. Ook als de onderneming uiteindelijk geen activiteiten verricht, bijvoorbeeld omdat de plannen financieel niet uitvoerbaar zijn, is er voor de btw sprake van ondernemerschap.

Btw-aftrek voor starters

Voorwaarden. Om btw op kosten in aftrek te kunnen brengen, gelden een aantal voorwaarden. Absolute voorwaarde is dat u als btw-ondernemer wordt aangemerkt. Daarnaast heeft u een factuur nodig die aan de ondernemer (u) gericht is. Tot slot moet u de ingekochte goederen of diensten gaan gebruiken voor btw-belaste activiteiten.

Eerste aangifte. Als u zich bij de Kamer van Koophandel aanmeldt als ondernemer, krijgt u direct een btw-nummer. Gewoonlijk doet u de eerste btw-aangifte over het kwartaal waarin u zich inschreef bij de Kamer van Koophandel. Heeft u daarvóór al kosten gemaakt voor uw onderneming? Vraag de fiscus dan om een btw-aangifte vanaf het moment dat u de eerste kosten maakt.

Wetsaanpassing. Sinds 1 januari 2019 is de termijn om een btw-aangifte aan te vragen waarin om teruggaaf wordt verzocht beperkt tot zes maanden na het jaar waarin de kosten werden gemaakt. Tip. De btw is aftrekbaar vanaf het moment dat u als ondernemer wordt aangemerkt. Er is geen maximale termijn tussen het maken van de kosten, de eerste omzet of de KvK-inschrijving.

Btw op kosten is in principe aftrekbaar vanaf de eerste voorbereiding op het ondernemerschap, zelfs als de onderneming niet tot stand komt. Vraag de btw op de eerste kosten wel op tijd terug. Vanaf 01.01.2019 geldt: binnen zes maanden na het jaar waarin de kosten zijn gemaakt.

Personeel

Alweer de tijd voor kerstpakketten

In de praktijk blijkt dat een eindejaarsgeschenk, zoals een kerstpakket, door werknemers enorm gewaardeerd wordt. Hoe zit dit fiscaal ook alweer?

Vrije ruimte benutten. Zoals bekend, mag u binnen de werkkostenregeling voor een bedrag gelijk aan 1,2% van de fiscale loonsom onbelast verstrekkingen of vergoedingen aan uw werknemers doen. Vaak wordt deze vrije ruimte gebruikt voor bijvoorbeeld een fiets van de zaak of andere speciale verstrekkingen die normaal gesproken belast zouden zijn. Tip. Als er binnen uw bedrijf nog voldoende vrije ruimte beschikbaar is, dan kunt u deze ook gebruiken voor de kerstpakketten. Daardoor mogen deze onbelast worden verstrekt.

Inschatting vrije ruimte maken. Het is dus raadzaam om vooraf een inschatting te maken van de nog beschikbare vrije ruimte. Dit kunt u doen aan de hand van de hiernavolgende stappen.

  • Vraag de fiscale loonsom voor 2018 op bij uw salarisadministrateur. De vrije ruimte voor 2018 bedraagt 1,2% hiervan.
  • Tel alle vergoedingen en verstrekkingen die u in 2018 in de vrije ruimte heeft opgenomen en nog wilt opnemen, exclusief de kerstpakketten, bij elkaar op. Denk aan het personeelsfeest, fietsen van de zaak, parkeerkosten, etc.
  • Is het totaal van deze vergoedingen en verstrekkingen kleiner dan uw vrije ruimte, dan kunt u het verschil benutten voor de kerstpakketten.
  • Is het totaal van deze vergoedingen en verstrekkingen groter dan uw vrije ruimte, dan moet u over het overschot 80% eindheffing betalen.

Uitzendkrachten, e.d. Wilt u ook aan ingeleend personeel een kerstpakket verstrekken, dan moet u de belastingheffing afkopen tegen de eindheffingsregeling voor niet-werknemers. Deze medewerkers zijn immers niet bij u in loondienst en vallen dus niet onder de werkkostenregeling. Dit geldt ook voor oud-werknemers en vrijwilligers. Deze eindheffing bedraagt kort gezegd: 45% bij een kerstpakket tot € 136,- (inclusief btw). Kost het kerstpakket meer, dan bedraagt de eindheffing 75%.

Bekijk vooraf of de kerstpakketten nog kunnen worden ondergebracht in de vrije ruimte over 2018. Over het meerdere moet u namelijk 80% eindheffing betalen.

Laatste Nieuws

Uitstel van belastingbetaling weer verlengd ...
woensdag 20 januari 2021
  Op 09.12.2020 maakte het kabinet wederom een nieuw steunpakket bekend. Een onderdeel hieruit betrof het bijzonder uitstel van... Lees verder...

 

 

LogoRB Vlak Erkend RB Kantoor RGB