botbijlvdmeerlogo

Nieuws

Kleine ondernemersregeling

De nieuwe KOR, welke omzet telt mee?

Als uw omzet in 2020 lager dan € 20.000 is, dan kunt u kiezen voor de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR). Maar niet alle omzet telt mee. Soms kunt u dus ook meedoen als uw omzet hoger is. Hoe zit dat precies?
 

Nieuwe KOR

Regeling. De kleineondernemersregeling (KOR) levert menig ondernemer in de btw een leuk voordeeltje op. Vanaf 1 januari 2020 kan de nieuwe KOR echter alleen nog worden toegepast door ondernemers met een omzet tot € 20.000. Deze omzetdrempel verdient nadere aandacht, want niet alle omzet telt mee. In grote lijnen telt de omzet waarover u btw in rekening brengt wel mee en telt de omzet waarover u geen btw in rekening brengt niet mee, maar natuurlijk zijn er uitzonderingen.

Vrijstelling. Btw-vrijgestelde omzet telt niet mee. Als u bijvoorbeeld medische diensten verricht (vrijgesteld) en daarnaast voedingssupplementen levert (belast), dan hoeft u de omzet medische diensten niet mee te tellen. Let op. Sommige btw-vrijgestelde omzet telt wel mee. Lees verder.

Verkoop bedrijfsmiddelen. Als u bedrijfsmiddelen verkoopt die u in de onderneming heeft gebruikt, dan telt de omzet uit deze verkoop niet mee. Het gaat dan om roerende en onroerende zaken die op de balans stonden. Het maakt niet uit of de levering btw-belast of btw-vrijgesteld was.

Diensten over de grens. Diensten die u aan ondernemers in andere EU-landen of daarbuiten verricht, zijn (meestal) niet belast in Nederland. Is de btw verlegd naar de afnemer? De prestatie is dan niet in Nederland belast(baar) en telt daardoor niet mee voor de omzetdrempel.

Elektronische diensten. Verricht u elektronische diensten aan particulieren, dan telt de omzet niet mee als u geen Nederlandse btw in rekening hoeft te brengen. Dat geldt voor particulieren binnen (als deze omzet hoger is dan € 10.000) en buiten de EU (als u MOSS-aangifte moet doen).

Afstandsverkopen/installatieleveringen. Als u goederen verkoopt aan particulieren in andere EU-landen, moet u boven bepaalde omzetten buitenlandse btw berekenen. Ook als u installatieleveringen buiten Nederland verricht, is de levering belast(baar) in het land van installatie. Die omzet telt dan niet (meer) mee voor de omzetdrempel.

Deze omzet telt wel mee

Btw-verlegd in Nederland. Als u in Nederland btw-verlegde omzet heeft, bijv. in de bouw- of schoonmaaksector of bij levering van bepaalde elektronica, dan telt de omzet wel mee.

Onroerende zaken. Omzet uit levering en verhuur van onroerende zaken tellen wel mee voor de omzetdrempel. Ook btw-vrijgestelde omzet telt dus mee! Alleen als een onroerende zaak wordt geleverd die in de onderneming als bedrijfsmiddel is gebruikt, telt de omzet niet mee. Let op. Verhuurt u onroerende zaken btw-belast, dan mag u niet deelnemen aan de nieuwe KOR.

Financiële en verzekeringsdiensten. Diensten die onder de financiële of verzekeringsvrijstelling vallen, tellen wel mee. Dat geldt dus ook voor rente op uitstaande leningen.

0% btw. Leveringen en diensten met 0% btw, zoals leveringen aan EU-ondernemers en export van goederen buiten de EU, tellen wel mee. Ook leveringen aan internationale organisaties met een ‘vrijstellingsverklaring’ tellen mee.

Kijk niet alleen naar de omzet in uw jaarverslag of in uw btw-aangifte om te beoordelen of u de nieuwe KOR mag toepassen. Download als hulp onze rekentools. Let op de uitzonderingen. Met ons beslismodel ziet u in eerste aanleg of u in aanmerking komt.

Laatste Nieuws

Compensatie
zondag 26 juli 2020
Compensatie voor aanschaf eHerkenning Veilige communicatie. Staatssecretaris Knops heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de compensatie die... Lees verder...

 

 

LogoRB Vlak Erkend RB Kantoor RGB