botbijlvdmeerlogo

Nieuws

ENERGIEBELASTING

Wijziging salderingsregeling zonne-energie

De huidige salderingsregeling voor opgewekte zonne-energie wordt gewijzigd. Wat betekent dit voor eigenaren van zonnepanelen en voor degenen die nog zonnepanelen willen aanschaffen? Blijven zonnepanelen nog wel aantrekkelijk?

Door gemis energiebelasting. Het zelf opwekken van zonne-energie blijft populair. Zo populair zelfs dat de overheid maatregelen neemt om de omvang van de daardoor gemiste energiebelasting te beperken. Maar wat betekent dit nu voor de eigenaren van zonnepanelen en voor degenen die deze overwegen aan te schaffen? Hoe financieel aantrekkelijk zijn zonnepanelen straks nog?

Salderingsregeling

Zo is het nu (2019). De huidige salderingsregeling betekent dat eigenaren van zonnepanelen de opgewekte zonne-energie tegen dezelfde prijs aan het energiebedrijf kunnen terugleveren dan de prijs die ze zelf voor energie betalen. Hierdoor mist de overheid de energiebelasting over de opgewekte energie. Alleen als u meer energie levert dan u zelf verbruikt, wordt er een lagere prijs vergoed.

Subsidie. Als alternatief voor de salderingsregeling is er overwogen om een subsidie in te voeren. Deze zou bestaan uit een vaste terugleververgoeding en een terugleversubsidie. Deze plannen waren uitvoeringstechnisch te ingewikkeld en worden daarom ingeruild voor een alternatief.

Vanaf 2023 afbouw salderingsregeling. In plaats van de subsidie zal de huidige salderingsregeling worden afgebouwd. Dit betekent dat degenen die energie terugleveren aan het energiebedrijf, vanaf 2023 niet meer dezelfde prijs ontvangen dan de prijs van de energie die ze zelf betalen. Uiteindelijk in 2031 zal het fiscale voordeel van de salderingsregeling helemaal zijn verdwenen. Volgens de verantwoordelijke bewindsman Wiebes hoeft dit geen probleem te zijn, omdat de kostprijs van zonnepanelen de komende jaren zal blijven dalen. Daardoor zal ook na het verdwijnen van het fiscale voordeel de terugverdientijd van zonnepanelen nog steeds ongeveer zeven jaar bedragen.

Gesplitste meter. Om de plannen qua uitvoering ook te kunnen realiseren, moet ieder huishouden vanaf 2023 gaan beschikken over een gesplitste energiemeter. Wettelijk zal er worden vastgelegd dat ieder huishouden hiertoe verplicht is. Door te voorziene privacybezwaren is het niet noodzakelijk dat een gesplitste meter ook een ‘slimme’ meter is.

Energieopslag aantrekkelijker. Omdat de afbouw van het fiscale voordeel alleen gaat gelden voor teruggeleverde energie, wordt de opslag van zelf opgewekte energie aantrekkelijker. Minister Wiebes hoopt dat dit proces door de maatregelen versneld wordt.

Waar moet u rekening mee houden?

Verlenging terugverdientijd. Bezitters van zonnepanelen moeten er rekening mee houden dat de terugverdientijd van hun investering door de maatregel wordt verlengd. Zij gaan in de toekomst immers een deel van de geplande opbrengst missen. Zij kunnen dit voorkomen door te investeren in de opslag van zelf opgewekte zonne-energie, maar dit is nu nog nauwelijks financieel aantrekkelijk vanwege de hoge kosten.

Plannen? Als u zonnepanelen overweegt, moet u er rekening mee houden dat vanaf 2023 een deel van de energiebelasting (thans € 0,1193 excl. btw) niet meer wordt terugbetaald. Hoe snel de afbouw gaat verlopen, is nog niet bekend. Of het verlies opweegt tegen een verdere kostendaling van aan te schaffen zonnepanelen, is evenmin bekend en is dus helaas nog koffiedik kijken.

U krijgt vanaf 2023 minder energiebelasting terug op teruggeleverde energie. Vanaf 2031 is dit voordeel helemaal verdwenen. Houd hier rekening mee in uw berekeningen bij de terugverdientijd van zonnepanelen. Deze wordt hierdoor immers langer.

Laatste Nieuws

ENERGIEBELASTING
dinsdag 30 juli 2019
Wijziging salderingsregeling zonne-energie De huidige salderingsregeling voor opgewekte zonne-energie wordt gewijzigd. Wat betekent dit voor... Lees verder...

 

 

LogoRB Vlak Erkend RB Kantoor RGB