botbijlvdmeerlogo

Nieuws

BTW

Aanmelden nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)?

Vanaf volgend jaar (2020) wordt de kleineondernemersregeling in de omzetbelasting vernieuwd. Wat betekent dit en kunt u er ook gebruik van maken? Zo ja, wat moet u daarvoor doen en op welke termijn?

In de omzetbelasting kennen we momenteel een speciale regeling voor kleinere ondernemers. Deze regeling gaat vanaf volgend jaar plaatsmaken voor een andere regeling. Wat speelt er en wat moet u doen?

Huidige regeling t/m 2019. De bestaande kleineondernemersregeling (KOR) betekent dat u een korting krijgt op de af te dragen btw, als deze niet meer dan € 1.883 per jaar bedraagt. Dit betreft dus de te betalen btw, na aftrek van de door u betaalde voorbelasting. U hoeft in het geheel geen btw af te dragen als dit bedrag per saldo niet meer bedraagt dan € 1.345 per jaar. Boven dit bedrag krijgt u een korting, die afloopt naar nihil bij € 1.883 aan af te dragen btw.

Nieuwe regeling vanaf 2020

Omzethoogte bepaalt. In de nieuwe regeling is niet langer de af te dragen btw beslissend, maar de hoogte van de btw-belaste omzet. Tot een btw-belaste omzet van € 20.000 per jaar kunt u opteren voor de nieuwe vrijstelling. De omzetgrens geldt ook als het eerste jaar feitelijk korter is, omdat de onderneming is gestart.

Dus? Onder de nieuwe regeling brengt u geen btw meer in rekening, kunt u geen btw meer aftrekken en doet u ook geen aangifte meer voor de btw. U moet wel uw omzet bijhouden, anders is het niet te controleren of u wel onder de grens blijft. Wie zich aanmeldt voor de regeling, moet deze minstens drie jaar lang naleven. Let op. Dit kan negatief uitpakken in jaren waarin er fors wordt geïnvesteerd, omdat u de voorbelasting op uw investeringen niet kunt terugkrijgen. De regeling is dan ook niet verplicht.

Overschrijding omzetgrens

Het kan gebeuren dat u in de loop van een jaar een dusdanig hoge omzet genereert, dat u boven de omzetgrens uitkomt. In dat geval voldoet u bij het verrichten van de prestatie waarmee u de grens overschrijdt niet meer aan de fiscale voorwaarden. Dit betekent dat alle leveringen en diensten die u verricht na die overschrijding plus de prestatie waarmee u de grens overschrijdt zelf, niet langer onder de vrijstelling vallen. Vanaf dat moment gaan de normale btw-regels gelden en bent u ook verplicht op de normale wijze btw-aangifte te doen. Op dat moment moet u ook de inspecteur verzoeken om uitgenodigd te worden tot het doen van aangifte. Ook moet u vanaf dan weer volledig voldoen aan uw administratieve verplichtingen.

Ook voor rechtspersonen. Een belangrijk verschil met de huidige regeling is dat de nieuwe regeling ook openstaat voor rechtspersonen, zoals BV’s en verenigingen.

Aanmelden tussen 1 juni en 20 nov. 2019

U kunt zich vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe regeling die op 1 januari 2020 ingaat. Uw aanmelding moet uiterlijk 20 november 2019 binnen zijn, als u de regeling per 1 januari 2020 wilt benutten. Aanmelden kan via een formulier wat dan te vinden is op de site van de Belastingdienst.

Administratieve ontheffing? Bij ondernemers die al administratieve ontheffing hebben, gaat de Belastingdienst er automatisch van uit dat deze ook gebruik willen maken van de nieuwe kleineondernemersregeling. Zij ontvangen hierover tijdig bericht over wat te doen.

Als uw belaste omzet maximaal € 20.000 bedraagt, kunt u vanaf volgend jaar gebruikmaken van de nieuwe KOR. Uw aanmelding moet dan tussen 1 juni 2019 en 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen zijn. Bent u thans ontheven van uw administratieve verplichtingen, dan is aanmelden niet nodig.

Laatste Nieuws

Liquide middelen
donderdag 12 september 2019
Flinke tegoeden op uw zakelijke rekeningen? Alleen de gedachte al zal u laten glimlachen. Maar hoe zit dat fiscaal? Het moet toch niet gebeuren... Lees verder...

 

 

LogoRB Vlak Erkend RB Kantoor RGB